Chuyên mục: Vĩ mô

Xuất siêu gần 12 tỷ đô la Mỹ sau 8 tháng

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng Tám được ước tính là 26,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với tháng trước, chủ yếu là do sự gia tăng xuất khẩu của sản phẩm Samsung Note 20. Giá trị xuất khẩu ước đạt…

Read more...

Kế hoạch hủy bỏ

Bộ Công Thương đang thu thập hai đề xuất thay đổi giá điện bán lẻ. Phương án 1 vẫn được tính theo tỷ lệ nhưng thấp hơn một bậc so với biểu thuế cấp 6 hiện hành. Phương án 2 gồm 5 bậc và một giá điện nhưng được chia thành hai phương án 2A…

Read more...
Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?