Chuyên mục: Thường thức

Tại sao vụ nổ lớn không có thời gian?

Không gian là nơi tồn tại của vật chất. Để có được vật chất từ ​​vụ nổ lớn, bạn cần có vật chất Vì vậy, vật chất tồn tại trước vụ nổ lớn, nghĩa là không gian tồn tại trước vụ nổ lớn. -Về thời gian, thời gian chỉ là một khái niệm trừu tượng,…

Read more...

Điều gì xảy ra khi bạn lắc tay của bạn trong một dòng kim loại nóng chảy?

Theo báo cáo từ IFL Science, một video nổi tiếng trên LiveLeak cho thấy một người cắt kim loại nóng chảy bằng tay không mà không làm bản thân bị thương. Không thể tin được trong mắt nhiều người. Nhìn thấy những người đàn ông không bị thương trên loại kim loại nóng này. Các…

Read more...
Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?