Những người không thể truy cập kế hoạch giải cứu Covid-19

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về cách phân loại và triển khai kế hoạch giải cứu 62 nghìn tỷ đồng cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Độc giả của Feces đặt câu hỏi về việc phân loại người thụ hưởng: “Có nhiều công nhân bên ngoài công ty, không phải người bán xổ số, người bán hàng rong, nhà hàng, khách sạn … Theo định nghĩa của việc tự làm chủ, đây là công nhân và quản lý của các nhà máy tư nhân. Giả sử, các công ty tư nhân không có bảo hiểm hiện đang thất nghiệp và cần hỗ trợ, họ có đồng ý không? Người quản lý, nhưng phá sản, vì căn bệnh đã được giải quyết? Một đô la khi đói bằng một gói đầy đủ, và tiền rơi mà không đi Sai địa điểm. “- Vấn đề tương tự, độc giả Nuynh Anh chia sẻ:

” Cả năm là công việc tự làm, làm thuê, tìm việc gì, ai sẽ làm, rồi ai sẽ thuê họ đi. Làm việc? Họ biết làm thế nào để nhận được hỗ trợ. “” .

Thất nghiệp không có bảo hiểm xã hội, độc giả của Khuyen Truong đã bày tỏ những mối quan tâm sau:

“Không có hướng dẫn cụ thể. Phúc lợi, người đã ký hợp đồng lao động ở đây đang tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng không tham gia quá 12 tháng. Tôi là kế toán, công ty chưa ký hợp đồng, tôi không có bảo hiểm xã hội, còn bây giờ tôi thất nghiệp? “.

>> Không còn tiền trong mùa Covid

Đồng thời, khi khó có được kế hoạch hỗ trợ này, độc giả Phương Lý Nguyễn đã chia sẻ cảnh ngộ của giáo viên tư nhân:

” Giáo viên ở đây Trong thời kỳ này, học sinh ở các trường tư thục rất nghèo. Khi tôi từ chức từ Têt đến bây giờ, tôi không có thu nhập, một số cô gái phải bán nước và gạo nếp để kiếm sống “.

” Có người mới hay việc làm mới không? Nếu chia theo cách này, tài liệu sẽ rất phức tạp “, độc giả của tramong nói.

>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây để nhận xét trang .

Thanh Le tóm tắt

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?