Tại sao phi công “sơ suất” khi anh ta được phép hạ cánh?

Theo Bộ Truyền thông, chuyến bay VJ322 cất cánh từ đường băng 650m ở Johor Bahru cho thấy “lỗi phi công đáng kể”. Khi máy bay hạ cánh, phi công đã tuân thủ ủy quyền của cơ quan kiểm soát chuyến bay, nhưng phi công có quyền hạ cánh.

Độc giả Nguyễn Minh Trọng hỏi một câu:

Chưa đọc thông tin về hộp đen, mưa nhiều, nhiều gió, tại sao phi công có vấn đề lớn? Bây giờ sự cố này chưa hạ cánh, đây là điều tốt nhất. Vào thời điểm đó, các cơ quan kiểm soát chuyến bay đã cấp giấy phép hạ cánh, tại sao không đổ lỗi cho họ?

Chuyên gia với các phi công được đào tạo thực sự có thể giải quyết tình huống này bằng cách không hạ cánh. Nhưng để nói rằng lỗi trình điều khiển lớn tôi tìm thấy là không công bằng.

>> Chia sẻ bài viết của bạn ở đây trên trang “Nhận xét”.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?