Giáo dục lũ lụt

Sách hướng dẫn đã được chỉnh sửa, nhưng những lỗ hổng và khó khăn trong giáo dục vẫn còn tồn tại. Giáo dục lâu nay gặp khó khăn nhưng không biết tâm sự cùng ai?

Có lần, anh ấy thậm chí còn xếp trên cả cha mẹ mình. Giáo viên ngày nay không khác gì những người dạy chữ, những người truyền đạt kiến ​​thức. Trước đây, trường học vắng tanh, cửa đóng then cài, chỉ có thầy, trò và bảng đen. Ngày nay, trong mối quan hệ giữa thầy và trò, dư luận xã hội, Internet, camera, phụ huynh … Học sinh bây giờ có nhiều lo lắng, phân tâm, có nhiều kênh học tập, bắt chước, cập nhật. Vì vậy, nhà trường ngày càng ít quyền và trách nhiệm, đời sống vật chất của nhiều người còn khó khăn. -Kiến thức và thông tin ngày càng dày đặc, đa dạng và lan tỏa. Sự phát triển và thay đổi hàng chục lần nằm ngoài khả năng quản lý của mọi người. Nhưng, xét cho cùng, kiến ​​thức cơ bản của nhân loại vẫn ổn định và không có nhiều thay đổi. Vì vậy, có cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn phiên bản cũ, thay vì chỉ mở rộng và thêm phiên bản có sẵn?

Trước đây kinh tế hạn hẹp đóng cửa căng tin trường học. Ngày nay, giáo dục là chi tiêu, buôn bán sách, trường công lập, trường tư thục, trường chuyên biệt, trường dạy nghề, hoạt động ngoại khóa, học thêm … Học sinh giờ là người tiêu dùng và khách hàng mục tiêu. . Tình trạng giáo dục và tư cách của giáo viên khác nhau rất nhiều. Mục tiêu và yêu cầu của ngành giáo dục cũng có nhiều thay đổi. Những tư tưởng cũ, phương pháp dạy cũ không còn áp dụng được nữa nên việc đổi mới, cải cách là điều tất yếu. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay nằm trong chủ trương hợp lý hóa thể chế quản lý. Các trường đại học ngày nay cũng có nhiều môn học và ngành nghề dịch vụ ứng dụng thuần túy. Nếu bạn coi trường đại học như một khách hàng, bạn cũng có thể sở hữu nó. Vấn đề là các trường đại học “mua” học sinh tốt nghiệp trung học mỗi năm dựa trên chất lượng thực tế, nhưng họ chưa cung cấp khả năng lãnh đạo hiệu quả và các tiêu chuẩn chất lượng nhất quán. Chúng tôi có thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp trung học và đại học, nhưng không có thông tin cụ thể về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm, học tập hoặc tham gia nghiên cứu sau khi tốt nghiệp. …… Nói cách khác, các trường đại học có ít khách hàng mục tiêu sản xuất hơn, chẳng hạn như sản xuất hàng loạt hoặc loại bỏ sinh viên.

Có rất nhiều thay đổi trong xã hội, tốt hay xấu. Phục hồi chức năng giống như một chiếc mặt nạ, có thể bảo vệ và nuôi dưỡng thế hệ trẻ đang tiến bước trên con đường chông gai và chông gai. Trung bình các hộ gia đình Việt Nam chi 8-30% thu nhập cho giáo dục, nhưng tỷ lệ chi thực tế cho giáo dục chính quy là bao nhiêu?

Giáo dục, nhà trường và giáo viên phải tuân theo các quyền và quy định của chính họ và tôn trọng chúng. Môi trường học phải cởi mở, thân thiện và thông thoáng. Nhà giáo cần phải sống tốt đời đẹp đạo thì mới có thể yên tâm “trồng người”. Đây là điều mà mọi người đang chờ đợi.

>> Bài viết này không nhất thiết phù hợp với quan điểm của VnExpress.net. Xuất bản tại đây .

Minhtbtsg

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?