8 điều bất lợi nếu bạn “ xóa ” trường từ tính

Bạn đọc Bình Luận chia sẻ câu chuyện “Hai bài toán trường chuyên cần giải quyết”, anh chỉ ra rằng nếu bỏ học trường chuyên biệt thì có 8 bất cập:

Thứ nhất, tỉnh nào cũng có trường chuyên biệt và phân công. Tăng ngân sách. ‘trường học. Thêm bao nhiêu? Vì nếu xóa chữ “chuyên môn” thì cũng là trường tiểu học, cũng phải hoạt động trong ngân sách như các trường khác.

Thứ hai, nếu bạn xóa từ “chuyên môn hóa” để đặt tên khác, công ty sẽ bước vào. Vì nhu cầu nên không thể cấm được.

Thứ ba, nếu trường đóng cửa, thì một trường khác trong tỉnh sẽ trở thành trường tiểu học, vì học sinh giỏi cũng sẽ đi thi. . -Thứ tư, không thể nói trường đặc biệt không công bằng, vì họ nắm bắt cơ hội của người nghèo, vì họ phải thi đầu vào mới được vào, nếu gian lận điểm chỉ là lỗi cá nhân. .

>> “Đừng bỏ học tại các trường đặc biệt vì họ không thể tốt nghiệp giáo dục.”

Thứ năm, nếu họ bán hàng cho cá nhân hoặc tham gia các hoạt động xã hội, họ sẽ là người tốt, còn những gia đình nghèo sẽ không có đủ tiền để đến. Nghiên cứu, đến lúc đó những trường này sẽ trở thành trường chất lượng cao, ai không có tiền sẽ không học được, thứ sáu, nói trường đào tạo chuyên nghiệp kém hiệu quả là sai, hỏi mỗi tỉnh trường nào đặc biệt hơn. Trường đào tạo nhiều nhân tài hơn. Số lượng học sinh thành công có vượt quá các trường đặc biệt không? Nếu đúng như vậy, Trường Magnet sẽ tự động bị các trường khác từ chối.

Thứ bảy, Trường Magnet không chỉ dạy môn “ huấn luyện chọi gà ” chuyên nghiệp, Mình cũng dạy đủ thứ như các trường khác. Một việc nữa là hàng năm phải lập đội mới để luyện thi quốc gia. Lúc đó các em sẽ học mấy môn khó, không học chăm thì làm sao đỗ được, người ta Nói khó học?

Thứ tám, khó là do thi, chúng ta chỉ cần thay đổi đề thi, sau đó trường sẽ thay đổi cách dạy .

>> Chia sẻ các bạn trên trang “comment” tại đây s đăng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?