“Người trở về an toàn có thể chia sẻ chi phí”

. đáng tin cậy Trong những ngày gần đây, nhiều bạn bè của tôi và tôi đã không ngần ngại hỗ trợ một phần nhỏ số tiền quyên góp của họ thông qua sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc khi kêu gọi giúp đỡ để chống lại dịch bệnh. -Nhưng ngay cả như vậy, huy động nguồn lực giữa các quần thể vẫn trong một phạm vi hạn chế. Mặt khác, ngay cả khi kế hoạch cơ bản nhất được thông qua, chúng ta vẫn phải “thắt chặt, thắt chặt”, tiết kiệm tiền và đầu tư ngân sách để xem xét và thận trọng. Do đó, nếu bạn tiếp tục chi tiêu số tiền không có kế hoạch trong sự kiện tiếp theo, nó sẽ khá rủi ro.

Tôi nhớ trong “World Bending”. Nhà văn David M. Smick nói: “Chúng tôi không thể nhìn thấy đường chân trời … chúng tôi không thể nhìn thấy những thứ trước mặt. Chúng tôi luôn ngạc nhiên …” .

David Smith (David M. Smick) cho rằng thế giới không bằng phẳng từ góc độ kinh tế. Kết quả là, ngay cả những nền kinh tế rất hùng mạnh “có thể phải đối mặt với nguy cơ tiềm tàng để tự cứu mình”. Và Việt Nam, Việt Nam không phải là một nền kinh tế mạnh, ngay cả khi đó không phải là một nền kinh tế khó khăn. Đại dịch này là một mối nguy hiểm tiềm tàng mà chúng ta không thể lường trước được. Đối mặt với nhiều thử thách.

Giải pháp đóng cửa trung tâm giải trí, trường học và những nơi đông người được coi là hiệu quả trong giai đoạn đầu tiên. Nhưng nó có hợp lý về lâu dài không? Các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp nhỏ sẽ tồn tại bao lâu? Tôi lo ngại rằng các tác động tiêu cực từ bên ngoài về vấn đề này không phải là yếu. Do đó, có lẽ đã đến lúc đặt câu hỏi: Nhà nước có nên tiếp tục miễn tất cả các chi phí cho các cá nhân bị cô lập và điều trị liên quan đến bệnh Coved hay không?

Theo tôi, những người bị cô lập từ nước ngoài có thể sẵn sàng chia sẻ với đất nước và cộng đồng. Về phía chính phủ, ngoài việc công khai và vận động, người nhập cư cũng phải được yêu cầu cam kết an toàn cho bản thân và cộng đồng của họ. Cam kết chia sẻ trách nhiệm tài chính. Để khắc phục căn bệnh gây ra cho đất nước và nhân dân, không ai phải gánh một mình.

>> Chia sẻ bài viết của bạn đến trang ý kiến ​​tại đây.

TS Nguyễn Thị Hương– (Trường Hành chính quốc gia)

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?