Tôi không khuyến khích học sinh đọc thơ

Từ câu chuyện “Cô giáo hát câu chuyện về lịch sử Keyo để học sinh có thể dễ dàng ghi nhớ”, độc giả Lục Tuyền đặt câu hỏi cho kế hoạch giáo dục Việt Nam, đồng thời yêu cầu học sinh ghi nhớ kiến ​​thức: – – Cuộc sống tốt hơn khiến học sinh cảm thấy sợ hãi trong môn học. Ngay cả khi sinh viên chắc chắn rằng họ không nhớ làm gì, tại sao họ lại đọc nó?

Tôi là một giáo viên và không khuyến khích học sinh của mình nhớ những thứ không cần thiết. Cái gọi là nền tảng phải thuộc vì chúng là cơ sở để sử dụng lâu dài. Tại sao bạn đọc thơ? Hát cho tôi theo thời gian? Khi tác phẩm gốc vừa được đăng trực tuyến, hãy nhập một tìm kiếm nhỏ.

Khi học sinh không hiểu gì, không khuyến khích học thuộc lòng, hãy đọc thuộc lòng? Tôi thấy một giáo viên cũng dạy học sinh cách đọc từng câu để cả lớp đọc một cách nhất quán trong lần sửa đổi thứ 12.

>> >> Chia sẻ bài viết của bạn ở đây cho trang bình luận.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?