Mong được “nộp thuế”

(Các ý kiến ​​không nhất thiết phải phù hợp với ý kiến ​​của VnExpress.net.)

Tôi làm việc cho một công ty trong một nhóm các công ty lớn của Việt Nam, vì vậy việc thực hiện các chính sách và kế hoạch là tương đối chính xác. Xử lý hợp pháp. Công việc của tôi là giúp các đối tác phân phối sản phẩm của công ty và phát triển doanh số. Do đó, ngoài thu nhập kinh doanh của tôi, công ty đối tác còn trả tiền thưởng bán hàng dựa trên kết quả thực tế hàng tháng. . Các công ty đối tác này đã ký kết hợp tác với tôi và đóng phí bảo hiểm, và tạm thời khấu trừ 10% thuế TNCN theo quy định. Do đó, tôi thuộc một nhóm gồm hai hoặc nhiều nguồn thu nhập và tôi phải tự xác định thuế TNCN. Những thiếu sót (theo đánh giá của tôi) bắt đầu xuất hiện ở đây.

Trước hết, thời hạn xác định thu nhập cá nhân là thực hiện chính sách thuế năm 2019 theo quy định ngày 31 tháng 3 năm 2020. Mặc dù tôi đã ký văn bản quyết toán thuế ngay sau thông báo của công ty, nhưng tài liệu đầu tiên tôi nhận được là vào đầu tháng 4 năm 2020. Công ty đối tác đã gửi tài liệu này vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. , Tôi đã đi làm ở bộ phận thuế và được biết rằng thuế TNCN đã được quyết toán. Ngoài số thuế phải nộp vượt quá 700.000 đồng, tôi phải nộp phạt khoảng 1,8 triệu đồng để nộp thuế cuối cùng từ từ. Nếu tôi nhận được tiền hoàn lại, số tiền này sẽ được khấu trừ. Tôi nghĩ rằng điều này là vô lý cho người nộp thuế. Tôi không thể kiểm soát thời gian thanh toán của công ty, nhưng tiền phạt là dành cho tôi.

>> Vòng tròn tính thuế nguy hiểm

Thứ hai, tôi không có đủ tài liệu để trả. Thuế. Cục thuế đã biết rằng dữ liệu cá nhân của tôi không chứa tài liệu thuế từ các công ty đối tác. Tôi đã liên hệ với một công ty đối tác, nhưng tôi chưa hỗ trợ tệp xuất của mình. Ngoài việc gửi email để được giúp đỡ và chờ đợi, tôi không biết phải làm gì. Nhân viên thuế nói rằng “số tiền phạt sẽ tăng theo thời gian”, vì vậy tôi đã yêu cầu công ty nhanh chóng ban hành các tài liệu thuế. Tôi không còn làm việc với đối tác này nữa, họ không xuất tệp và tôi hỗ trợ nó. Không có cách nào để “được trả tiền” hoặc “bị phạt”. Công ty chưa (chưa) phát hành hóa đơn, nhưng “thanh toán trễ” là của tôi, công ty không ảnh hưởng gì. Bây giờ, tôi không biết làm thế nào để giải quyết nó.

Thứ ba, chúng ta cần đơn giản hóa thủ tục nộp thuế. Rõ ràng, cục thuế có tất cả thông tin về thu nhập, nghĩa là khấu trừ thuế cho các công ty như tôi trả lương cho công nhân, nhưng nếu họ không tranh luận, họ sẽ không bị xử phạt. Tất cả các thủ tục thuế. Chúng tôi tin rằng cần có một quy định yêu cầu các công ty phát hành hóa đơn thuế vào những thời điểm được chỉ định và gửi chúng cho bộ phận thuế. Trên cơ sở này, bộ phận thuế sẽ đưa ra một thông báo bằng văn bản yêu cầu người nộp thuế thanh toán đúng hạn. Vào thời điểm đó, nếu người nộp thuế không làm như vậy, đó là lỗi chủ quan của người nộp thuế, vì vậy anh ta có thể phạt tiền và điều tra trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế (nếu có).

Tôi hy vọng rằng những thiếu sót của người nộp thuế được liệt kê ở đây và được giải quyết, để những người nộp thuế như tôi có thể “thực hiện” nghĩa vụ thuế với đất nước một cách thiết thực và thú vị.

>> Chia sẻ bài viết của bạn ở đây để nhận xét về trang web của Ý.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?