Tự kiểm tra năm bước cho công tơ điện gia dụng

(Bài viết đánh giá không nhất thiết phải phù hợp với VnExpress.net.)

Tôi có một phương pháp để kiểm tra xem đồng hồ điện (đồng hồ cơ) của nhà đang chạy miễn phí hay nhanh hay chậm, cách kiểm tra như sau:

1. Sử dụng 40 Đèn W (hoặc bóng đèn khác).

2. Tắt tất cả các thiết bị điện tử, để đồng hồ điện hoàn toàn ngừng hoạt động (đường màu đen của đồng hồ không còn hoạt động). –3. Bật bóng đèn và kiểm tra thời gian làm việc của đồng hồ trong vài giây. Kiểm tra các sọc đen trên đồng hồ chạy 10 lần. Nếu bạn có thể lấy một vòng, nhưng số chu kỳ lớn hơn mức trung bình, vui lòng giảm lỗi. Kiểm tra xem số trên đồng hồ là 450 vòng / phút hoặc 900 vòng / phút (thường là 450 vòng / phút). Chỉ báo này cho biết công suất của một mét 450 là 1 kW (1000 W). Do đó, ampe kế sẽ là 2222W. .

5. Tính toán như sau: -Ví dụ, đồng hồ chạy 10 chu kỳ trong 500 giây. Do đó, một giờ (tương đương 3600 giây) sẽ hoạt động 3600/500 x 10 = 72 chu kỳ, tương đương với 72 x 2222 W = 160W.

– Tuy nhiên, bóng đèn chỉ 40W. Do đó, bóng đèn chỉ tiêu thụ 40 watt điện mỗi giờ. Do đó, tốc độ làm việc của đồng hồ điện được tăng thêm 160/40 = 4 lần. Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào khác, hãy thử kiểm tra miễn phí này để kiểm tra đồng hồ trong nhà của bạn.

>> Chia sẻ bài viết của bạn ở đây trên trang “Nhận xét”.

Hiềnmpmu3

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?