Giá điện là 2890 đồng / kWh – “ bình mới rượu cũ ”

Bộ Công Thương đưa ra mức giá lựa chọn đơn giá dao động từ 2703 – 2890 đồng / kWh, chưa bao gồm thuế GTGT.

Độc giả Hà Nguyễn chỉ ra việc đánh giá đề xuất tính giá điện còn nhiều lỗ hổng: “Tôi nghĩ với mức giá này thì gia đình nhỏ sẽ thiệt. Tôi đề xuất giá thấp hơn. Hiện tại, nhà tôi tiêu thụ bình quân 170 KW. Lúc đó giá là 342.738 đồng, nhưng nếu theo giá mới 2703 đồng / kWh (giá thấp trong quy định) mà nhà tôi phải trả 505.410 đồng thì một gia đình nhỏ như tôi sẽ phải chịu giá điện cũ. Tra tấn 47%. Hãy kiểm tra lại giá bình quân một cách khoa học “- Phân tích về giá điện mới, độc giả Nguyễn An, Việt Nam cho rằng cách tính này không phù hợp với tình hình hiện nay. Mức tiêu thụ điện của các hộ gia đình hiện nay:

Giá bán lẻ bình quân hiện nay là 1.864 đồng / kWh, tương ứng với mức tiêu thụ điện là 200 kWh / tháng và tổng thuế giá trị gia tăng khoảng 410.000 đồng / tháng. Giá gói điện là 2.703 đồng / kWh, tương đương 740 kWh / tháng, tiền điện là 2,2 triệu đồng / tháng. Phương án giá là 2.890 đồng / kWh, hay 1.120 kWh / tháng và tiền điện xấp xỉ 3,6 triệu đồng / tháng, do đó, theo phương án thứ nhất, các hộ sử dụng dưới 740 kWh / tháng (hoặc ở 1.120 kWh ở hộ gia đình) Phương án thứ hai) sử dụng giá điện lũy tiến sẽ có lợi hơn. Hiện tại, các hộ gia đình Việt Nam bình quân mỗi tháng chỉ sử dụng 200 kWh / tháng, tương đương với giá điện bán lẻ là 1864 đồng / kWh. Không cần tăng giá điện từng bước “

Bình luận về phương án giá, bạn đọc Dangtranfamily cho rằng:” Tôi thấy giá điện Bộ Công Thương đề xuất chỉ tăng một cách máy móc từ 6 khâu lên 5 khâu, còn lại không thấy đâu. Đối với bất kỳ thay đổi nào, tùy chọn đơn giá (bao gồm tiền điện hàng tháng) thậm chí còn cao hơn tùy chọn giá theo bậc. Vì vậy, bình mới thì rượu cũ, không có gì thay đổi. ”Bạn đọc Đặng Vương Kha cho rằng giá điện mới là quá cao:“ Theo Bộ Công Thương, giá điện bằng 145% giá bán lẻ điện bình quân. , Hoặc khoảng 2.703 đồng / kWh (chưa bao gồm VAT). Điện năng bán lẻ bình quân được xác định trên cơ sở tính toán tổng chi phí sản xuất, vận hành và lợi nhuận bình quân hợp lý trên một kilowatt giờ điện thương phẩm. Do đó, cứ một kilowatt điện, một giá điện phải trả. Lợi nhuận của người dân gần 1.000 đồng. Lãi suất quá cao và người dân phải chịu chi phí chưa kể thuế giá trị gia tăng. “- Tôi cũng cho rằng giá bán lẻ điện đề xuất không phù hợp. Bạn đọc Nguyễn Quang Nhật phân tích:” Giá bán lẻ điện bình quân (hiện nay là 1.864 đồng / kWh) đồng nghĩa với việc nhiều người sử dụng sẽ có giá bình quân bằng Người mua một giá điện bù cho ít người dùng hơn. Nhưng trên thực tế, giá điện đơn lẻ cao hơn giá điện bình quân 155%. Trước đây, tôi vẫn nghĩ đối tượng bù chéo giá điện của đối tượng, nhưng sử dụng cách tính giá điện này, tôi thấy giá điện hộ gia đình phải bù đắp với giá điện mục tiêu. Khác (sản xuất, quản lý và nghề nghiệp …). Đồng thời, hoạt động sản xuất phải là một hoạt động kinh doanh có lãi và lỗ, và các chi phí quản lý và phi giao dịch phải được ghi nhận vào chi phí. Vì vậy, nếu điều chỉnh giá điện thì nên điều chỉnh giá điện vào nhóm có công suất sản xuất tương đối lớn, nhóm hành chính sự nghiệp … “.

>> Ai thiệt, ai lợi. Giá điện tính theo giá Có?

Đặt dấu chấm hỏi về cách tính giá điện mới, bạn đọc Nguyễn Hiếu bình luận: “Xin lỗi, sao giá điện cao thế? Tại sao mức thấp nhất của điện bậc 5 bằng 90% giá điện bình quân, còn lại vượt 100% mức 2 thì giá điện bình quân là bao nhiêu? Các giá điện này được áp dụng trên cơ sở nào, đã nghiên cứu tất cả các yếu tố cấu thành giá điện chưa, hay đã áp dụng giá điện theo khuyến nghị của EVN chưa? Tôi e rằng trong vấn đề giá điện còn vô số điều phải phân tích, làm rõ, nếu không mọi phiền phức chỉ có người dân gánh chịu. ———— Đồng quan điểm, bạn đọc Shao Ruan cho rằng: “Cầu có bảng đánh giá giá cụ thể cho người mua và người bán. Để ngành điện độc quyền sản xuất và giá cả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng xã hội. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây là mặt hàng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tôi tin rằng giá cả hợp lý sẽ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống “.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?