Tại sao Big Bang không xảy ra sớm như vậy?

Không gian là nơi tồn tại của vật chất. Để có được Vụ nổ lớn, vật chất là cần thiết, vì vậy vật chất tồn tại trước Vụ nổ lớn, có nghĩa là không gian tồn tại trước Vụ nổ lớn. .

– Về thời gian, thời gian chỉ là một khái niệm trừu tượng, chúng ta có thể đặt nó về 0 bất cứ lúc nào như Chúa Kitô. Do đó, chúng ta có thể đặt lịch trước khi “Vụ nổ lớn” xảy ra. Do đó, chúng ta không thể nói rằng vụ nổ của Vụ nổ lớn tạo ra không gian và thời gian.

Để có được các hành tinh và thiên hà như ngày nay, Big Bang là cần thiết, vì vậy để có được vụ nổ, Big Bang cần thiết bị, vậy thiết bị đến từ đâu? Điều này là như thế nào trước vụ nổ lớn? Và tại sao Big Bang không xảy ra sớm hơn?

Cho đến nay, hầu như tất cả các nhà khoa học đều xác nhận rằng vũ trụ được hình thành bởi Vụ nổ lớn. Vậy câu hỏi là trước vụ nổ lớn?

Đối với những độc giả có câu trả lời cho câu hỏi Hồ Cẩm Nhung của bạn, vui lòng gửi chúng trong phần “Nhận xét của bạn” bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, độc giả có thể gửi nó đến Khoahoc@vnexpress.net

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?