Thủ phạm đằng sau cơn bão mạnh ẩn trong bầu khí quyển

Các hạt aerosol trong khí quyển làm tăng kích thước đám mây và lượng mưa. Fan Jiwen, một chuyên gia tại Phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra rằng aerosol đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thời tiết và khí hậu. Những hạt này gây ra những cơn bão dữ dội, làm tăng kích thước và lượng mưa của đám mây. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Khoa học vào ngày 26 tháng 1. Chúng là kết quả của ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm khu công nghiệp, cháy rừng và các nguồn khác. Fan nói: “Sự hiện diện của các hạt này là một trong những lý do khiến nhiều cơn bão trở nên mạnh hơn và gây ra lượng mưa lớn.” Nhóm nghiên cứu nhận thấy những hạt này rất nhỏ. 50nm kích thích không khí di chuyển từ bề mặt trái đất vào khí quyển, hình thành các đám mây và sau đó mưa.

Họ cũng nhận thấy rằng khi không có các hạt lớn hơn trong bầu khí quyển trong môi trường nóng và ẩm, aerosol có thể ảnh hưởng mạnh đến các đám mây bão, gây ra một cơn bão lớn băng, tuyết, sét hoặc mưa. — “Trong tình trạng ẩm ướt và sạch sẽ của đại dương và một số vùng nhiệt đới, các hạt aerosol nhỏ có tác động lớn đến thời tiết và khí hậu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng từ góc độ rộng hơn, Fan nói rằng từ khi công nghiệp hóa, cho đến bây giờ Cho đến nay, các hoạt động của con người đã làm cho những cơn bão ở những khu vực này trở nên dữ dội hơn.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?