Thủ phạm của cơn bão ẩn trong bầu khí quyển

Các hạt sol khí trong khí quyển làm tăng kích thước đám mây và tăng lượng mưa bão. Nhiếp ảnh: Reuters.

Fan Jiwen, một chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra rằng sol khí đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thời tiết và khí hậu. Những hạt này gây ra những cơn bão dữ dội, làm tăng kích thước đám mây và lượng mưa. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science ngày 26/1. Tính nhân văn. Chúng là kết quả của ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm công nghiệp, cháy rừng và các nguồn khác. Fan cho biết: “Sự hiện diện của các hạt này là một trong những lý do khiến nhiều cơn bão trở nên mạnh hơn và gây ra nhiều mưa.” Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các hạt có kích thước nhỏ hơn 50 nm là rất nhỏ, kích thích chuyển động lên trên. Không khí từ bề mặt trái đất đến khí quyển tạo thành những đám mây, và sau đó trời mưa.

Họ cũng phát hiện ra rằng khi không có các hạt lớn hơn trong khí quyển ở môi trường nóng và ẩm, các sol khí sẽ tác động đáng kể đến các đám mây bão, gây ra một lượng lớn băng, tuyết, sét hoặc mưa. — “Trong môi trường sạch và ẩm tương tự như đại dương và một số vùng nhiệt đới, các sol khí cực nhỏ có tác động lớn đến thời tiết và khí hậu. Kết quả rộng hơn là các nghiên cứu đã chỉ ra rằng từ trước khi công nghiệp hóa đến nay, hoạt động của con người , Điều này làm cho các cơn bão ở những khu vực này dữ dội hơn.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?