Phó Thủ tướng: “ Năm nay phải đẩy nhanh phương thức vốn chủ sở hữu và thoái vốn ”

Tại cuộc họp định kỳ 6 tháng tư nhân hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tổ chức ngày 6/8, báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho thấy, tiến độ cổ phần hóa rất chậm so với kế hoạch. Trong nửa đầu năm nay, không có hoạt động vốn hóa hay thoái vốn quy mô lớn nào được thực hiện. Công ty, nhưng chỉ 28%. Đồng thời, 348 công ty phải rút lui, hiện mới đáp ứng được gần 1/3 nhu cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ là do việc tôn trọng kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công chưa nghiêm. Nhiều công ty đã sắp xếp không xử lý đất đai trước khi áp dụng phương thức vốn chủ sở hữu. ; Phó Thủ tướng cho ý kiến. Ảnh: VGP

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch từ 2016 đến 2020. Vì vậy, ông kêu gọi tất cả các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đẩy nhanh tốc độ phát triển và phấn đấu hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn ở mức cao nhất trong năm nay. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng thu nhập theo phương thức vốn chủ sở hữu và thoái vốn công ty nhà nước. .

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước tiếp tục rà soát, giám sát việc niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; thông báo công khai nếu chậm trễ, không thực hiện đúng trách nhiệm.

Nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại và Luật Đầu tư năm 2020. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định về đất đai trong Luật Đất đai. Trên cơ sở tư nhân hóa và thoái vốn, nhằm loại bỏ những vướng mắc, khó khăn trong công tác này.

Xây dựng lại bất động sản, Phó thủ tướng kiến ​​nghị với ban quản lý của Ủy ban vốn quốc gia và các cơ quan khác, nghiên cứu, sắp xếp lại và phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp. Tùy theo cơ quan ủy thác mà phân loại đất thuộc sở hữu của doanh nghiệp. -Thủ tướng Trọng Hòa Bình nhấn mạnh: “Đất không còn sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh công ty cần tập trung về một đầu mối để đưa ra giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả” – Ông Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?