Dự án bán hàng “ Golden Mile ” của VICEM không được phê duyệt

Bộ Xây dựng nêu rõ trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn thay đổi phương án xử lý nhà ở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt 2/3 dự án. Cụ thể, “khu đất vàng” lô 10E6 của ông Phạm Hùng, thuộc dự án Trung tâm điều hành và kinh doanh VICEM đã chuyển từ “tiếp tục quản lý để thực hiện dự án” sang “bán tài sản, đất, quy hoạch sử dụng đất trên”. . Quyền “. Lý do thay đổi là do VICEM cho rằng việc đầu tư vào trung tâm không hiệu quả. Theo đề án được phê duyệt, ngoài chức năng trụ sở hành chính của VICEM, Trung tâm Phạm Hùng sẽ được vận hành và cho thuê. Tuy nhiên, theo phương án tổ chức lại. Một phần, công ty buộc phải tập trung vào ngành công nghiệp chính là sản xuất xi măng. Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản không phải là lĩnh vực thế mạnh của công ty.

Với việc phát triển dự án kết cấu bê tông không nung và dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại quận L Đông Hải, VICEM cũng đề xuất Công ty Công nghiệp Đông Hải “chuyển giao cho VICEM Hoàng Mai.” Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích rằng thị trường tiêu thụ loại vật liệu này đang gặp khó khăn, công ty đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận chủ trương chuyển giao đơn vị nhận chuyển nhượng là thành viên của VICEM. , Cần có đất để xây dựng trạm nghiền xi măng.

Đối với dự án tổng hợp Vĩnh Tuy đường 122 Vĩnh Tuy, VICEM đề xuất rằng mặc dù việc sử dụng đất phù hợp với việc thực hiện dự án nhưng sẽ được thực hiện tại cuộc họp sản xuất kinh doanh.

Theo Bộ Xây dựng, VICEM đang tái cơ cấu và quản lý lĩnh vực bất động sản, trong đó có 3 dự án trên phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi lập dự án bình đẳng. Quá trình này VICEM sẽ đề xuất phương án điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế của công ty và chính sách của Chính phủ. Các phương án này hiện đang được xem xét và chưa được phê duyệt.

Trong hai dự án mà VICEM hy vọng sẽ thay đổi hình thức xử lý, công ty chịu trách nhiệm không để thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

VICEM đại diện Bộ Xây dựng Là công ty trách nhiệm hữu hạn một người 100% vốn quốc gia, đơn vị đang thực hiện sắp xếp, thanh lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, sau đó lập phương án sử dụng đất cân đối. – Phương Anh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?