Việt Nam xuất siêu 2,8 tỷ USD

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8 lên tới gần 21 tỷ đô la Mỹ, và tổng số tiền trong 8 tháng đạt 155,4 tỷ đô la Mỹ. Khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 110,3 tỷ USD, gấp hơn hai lần khu vực trong nước. – Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 30,2 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là 27,7 tỷ euro. …

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với giá trị xuất khẩu là 41,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8%. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 31 tỷ USD.

Theo số liệu trên, Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là hai thị trường xuất nhập khẩu chính của Việt Nam. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng gần gấp đôi, đạt xấp xỉ 65 tỷ USD vào Hoa Kỳ.

8 tháng sau, Việt Nam một lần nữa xuất siêu 28 tỷ USD, trong đó có 17 tỷ USD. Trong nước nhập siêu, khối FDI xuất siêu 19,5 tỷ đô la Mỹ.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?