Xin trả lại gần 6,4 nghìn tỷ đồng đầu tư công

Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thông tin trực tuyến về tình hình chi đầu tư công năm 2020. Đây là lần thứ hai Chính phủ tổ chức cuộc họp kể từ tháng 7 để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về vốn đầu tư công. Tại cuộc họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản đề nghị của nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương về việc chuyển kế hoạch vốn đã thanh toán sang địa điểm khác, tổng trị giá 633,8 tỷ USD. Trong đó, vốn nhà nước là 341,6 tỷ đồng và vốn nước ngoài gần 5.996,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả gần 6,4 nghìn tỷ đồng, riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 1,808 tỷ đồng. Lý do là “không cần sử dụng”. Trong một văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước đó, cơ quan này cho biết Thủ tướng Chính phủ đã bố trí vốn 3.638 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2020. Người nước ngoài, nhưng nhu cầu sử dụng thực tế. Chỉ 1.830 tỷ đồng dự án. Do đó, Bộ Công Thương đã ban hành ba văn bản yêu cầu chuyển số kinh phí còn lại chưa sử dụng.

Ngoài ra, có 8 bộ và ủy ban trong danh sách yêu cầu hoàn trả, và cơ quan trung ương bao gồm Văn phòng Trung ương Đảng. , Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Huale, Ủy ban Quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước — Yo Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, 9 huyện Rongfu, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bali-Vũng Tàu và TP.Cần T cũng yêu cầu chuyển phương án chuyển nhượng cho đơn vị khác. – Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nhận được kiến ​​nghị về việc hoàn thiện kế hoạch ngân sách năm 2020 do 7 bộ, cơ quan trung ương và 31 vùng đã hoàn thành với tổng số vốn là 13,509 tỷ đồng. Hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương của Cục Kế hoạch và Đầu tư hiện có kế hoạch phân bổ vốn cho ngân sách năm nay, nhưng hơn một nửa trong số đó cung cấp 100% kế hoạch tài trợ chi tiết cho dự án. Phần còn lại mới chỉ phân bổ chi tiết 90% kế hoạch đầu tư dự án.

Tính đến cuối tháng 7, tổng vốn đầu tư chi tiết của các dự án đủ điều kiện khoảng 455,491 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 95% kế hoạch đầu tư (477,573) Tỷ đồng).

Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong thanh toán vốn đầu tư công. Ảnh: VGP

Nguồn vốn đầu tư công lũy ​​kế đến hết tháng 7 đạt 193.040 tỷ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm vốn giao các năm trước). Ước tính đến hết tháng 8, con số này sẽ tăng lên 22.176,8 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch.

Có 5 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ chi vượt 60%. Tuy nhiên, có 29 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ chi dưới 35%, trong đó có 15 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ chi dưới 15%. — Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chi đầu tư công là chủ trương quan trọng mà các bộ, chi cục, địa phương phải quán triệt. Toàn bộ hệ thống chính trị phải can thiệp để thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu này.

Người đứng đầu chính phủ cũng đặt câu hỏi về tiến độ cấp vốn cho các dự án xây dựng lớn như Kế hoạch Mục tiêu Quốc gia, Kế hoạch Xây dựng Vùng nông thôn Mới, Đường cao tốc Bắc Nam và Hành lang dài. Sân bay quốc tế Chiang Mai-Mỹ Huê-Cao tốc Canits …- Nhắc lại quyết tâm dốc hết sức lực năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có số vốn 63 tỷ đồng và cho biết sẽ họp hàng tháng. Rà soát, đôn đốc từng sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

“Tôi không thể không nói rằng chúng ta không phải bỏ tiền mà không tiêu tiền. Chính phủ kiên quyết đưa ra chế tài để quản lý những lĩnh vực không bố trí được đầy đủ vốn đầu tư công”, Thủ tướng nói. – Về con số 15% hiện nay, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương “nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, thanh toán hết số vốn đầu tư còn lại kể từ năm 2020 là khoảng 3,5 nghìn tỷ USD. – “Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, chi tiêu phải kịp thời, đúng lúc nhưng bảo đảm chất lượng, phải chống tham nhũng, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng thanh, sai, bỏ, lọt dự án hoàn thành”. Đề nghị đẩy nhanh công tác thanh quyết toán trước cuối năm; đối với các công trình xây dựng mới, cần thiết kế, thi công cấp thiết, lập dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, sớm thi công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan giám sát và Liên hệ để kiểm tra, giám sát các khó khăn và các quan chức và tổ chức đối phó với hành vi chậm hoặc xấuXuất sắc .

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?