Dự án bán hàng “ Golden Mile ” của VICEM không được phê duyệt

Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ rằng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn thay đổi phương án xử lý nhà ở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt trong 2/3 dự án. Cụ thể, 10E6 Phạm Hùng, thuộc khu “đất vàng”, thuộc dự án Trung tâm điều hành kinh doanh VICEM đã chuyển từ “tiếp tục quản lý, sử dụng để thực hiện dự án” sang phương án bán tài sản, đất, nền nói trên. Quyền sử dụng “. Lý do thay đổi là do VICEM cho rằng việc đầu tư vào trung tâm không hiệu quả. Theo đề án được phê duyệt, ngoài chức năng trụ sở hành chính của VICEM, sẽ cho thuê Trung tâm Phạm Hùng hoạt động. Tuy nhiên, theo phương án tổ chức lại. Công ty buộc phải tập trung vào ngành chính là sản xuất xi măng. Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản không phải là lĩnh vực thế mạnh của công ty.

Với việc phát triển dự án kết cấu bê tông không nung và dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại quận L Đông Hải, VICEM cũng đề xuất Công nghiệp Đông Hải được “chuyển giao cho VICEM Hoàng Mai.” Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích do thị trường tiêu thụ loại vật liệu này đang gặp khó khăn nên công ty đã xin UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận chủ trương chuyển giao đơn vị nhận chuyển nhượng là thành viên của VICEM. Đơn vị cần đất để xây dựng trạm nghiền xi măng.

Đối với dự án tổng hợp Vĩnh Tuy đường 122 Vĩnh Tuy, VICEM đề nghị mặc dù việc sử dụng đất phù hợp với việc thực hiện dự án nhưng sẽ được thực hiện tại cuộc họp sản xuất kinh doanh .— – Theo Bộ Xây dựng, VICEM đang sắp xếp lại và quản lý lĩnh vực bất động sản, trong đó 3 dự án trên phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi lập dự án bình đẳng, sau đó VICEM sẽ đề xuất phương án điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế của công ty và chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, các phương án này hiện đang được xem xét và chưa được phê duyệt.

Trong hai dự án mà VICEM hy vọng sẽ thay đổi hình thức xử lý, công ty phải chịu trách nhiệm không để thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

VICEM đại diện Bộ Xây dựng Là công ty trách nhiệm hữu hạn một người 100% vốn nhà nước, đơn vị đang thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, sau đó lập phương án sử dụng đất cân đối. – Phương Anh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?