Thưởng Tết cho hàng tiêu dùng: 400 triệu đồng

Gần một tuần sau khi công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho một loại hình công ty nước ngoài (lên tới 217,3 triệu đồng) vào ngày 18/12, Hepza tiếp tục nói về kế hoạch tương tự doanh nghiệp nhà nước. Khối “nội” cao nhất tại Hepsa là 400 triệu đồng và thuộc sở hữu của các công ty trong ngành hàng tiêu dùng.

Chỉ có 160 công ty đã gửi báo cáo cho ủy ban quản lý và 800 công ty khác vẫn chưa gửi báo cáo. Theo Hepza, không có yêu cầu pháp lý nào đối với báo cáo.

Thưởng Tết cao nhất cả nước là 400 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Hepza, mức lương và thưởng bình quân cao nhất vẫn là 5. Trong ngành điện, mức tiêu thụ của ngành điện tử là 2 triệu đồng, trong đó ngành điện tử là 3 triệu đồng, ngành may mặc là 3.500.000 VND, thấp nhất trong ngành may mặc. Tiền ăn là 2,5 triệu đồng. -Trong tình hình chung của công ty báo cáo, mức thưởng tối thiểu cho các công ty nước ngoài là 2,3 triệu đồng, trung bình là 26,3 triệu đồng, thưởng tối thiểu cho các công ty trong nước là 2,1 triệu đồng, trung bình là 2,9 triệu đồng. — -Từ ngày 25/01/2013 đến ngày 07/02/2013 là thời gian công ty trả lương cho công. Hepza đã chỉ ra vào năm 2012 rằng 79 công ty đã giảm thiểu tổn thất khối lượng công việc (giảm dần), trong đó 26 công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài và 53 công ty trong nước. Năm ngoái, khoảng 11 dự án ngừng hoạt động (7 dự án quốc gia, 4 dự án FDI) và 22 công ty giải thể (5 IDE, 17 quốc gia).

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?