Khi giá thuê của Covid-19 giảm, việc kinh doanh gặp khó khăn

Theo Quyết định số 22/2020 vừa được ban hành, các công ty, gia đình và cá nhân buộc phải ngừng sản xuất và hoạt động từ 15 ngày trở lên do Covid-19 sẽ nhận được 15 Chiết khấu% cuối năm. Việc giảm tiền thuê mặt bằng sẽ không bao gồm tiền thuê mặt bằng chưa thanh toán và tiền lãi chậm trả trong những năm trước (nếu có). Đây là sáng kiến ​​của chính phủ nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn do Covid-19 gây ra theo Nghị quyết 84/2020.

Quy định này cũng được áp dụng đối với người thuê đất tham gia nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Nhau, nhưng ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đơn lẻ đối với đất hoặc thửa cho nhà nước trực tiếp thuê. Cho thuê đất đến năm 2020 (văn bản đề nghị giảm tiền thuê đất, bản sao quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất) nộp cho cơ quan thuế, ban giám đốc khu kinh tế, khu công nghệ cao. Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định mức giảm sau 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị và ra quyết định giảm tiền thuê đất. Mức giảm sẽ được tính vào kỳ sau, năm sau, nếu không sẽ được cơ quan quản lý cấp bù và hoàn trả số tiền nộp thừa theo đúng quy định.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?