Nhờ đặc khu kinh tế, thu nhập của người giàu có thể lên tới 13.000 USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trong báo cáo “Tác động của Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” rằng trong 5 năm tới, các đặc khu kinh tế và đặc khu kinh tế sẽ đóng góp quan trọng cho ngân sách quốc gia. Tăng trưởng GDP.

Về thu ngân sách quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng GDP địa phương … Đặc khu Kinh tế Quốc gia Giàu có (Kiến Giang) là nơi tạo ra nhiều giá trị nhất. . Tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tỉnh Kiên Giang sẽ thu khoảng 3,3 tỷ USD từ thuế, phí và đất đai. Đồng thời, công ty tạo ra giá trị gia tăng xấp xỉ 19 tỷ USD, đưa tỷ trọng đóng góp của địa phương vào GDP lần lượt là 22% và 27%. Kết quả là thu nhập bình quân đầu người của các nước giàu đã tăng lên rất nhiều, đạt mức cao nhất là 13.000 USD vào năm 2030, gần gấp 4 lần hiện nay.

Nếu có đặc khu kinh tế ở Phú Quốc (Kiến Giang), thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên đáng kể, theo ước tính của cơ quan quản lý, trong 5 đến 15 năm tới, nhà nước sẽ thu nhập từ đất của Vân Đồn. Khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ tiền thuế và 2,1 tỷ đô la Mỹ đã được truy thu. Ninh). Các công ty nằm trong đặc khu kinh tế này cũng đã tạo ra giá trị gia tăng xấp xỉ 9,7 tỷ USD, đến năm 2020, đóng góp vào tăng trưởng GDP của địa phương đạt 5,2% và sẽ tăng lên 7,7%. Đến năm 2030. Thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng tương ứng là 5.000 USD và 12.500 USD.

Về đặc khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa), mặc dù thu thuế ước tính nhưng chi phí tương đối thấp, khoảng 1,2 tỷ USD. Chỉ riêng quỹ đất đã lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng đóng góp của công ty là thấp, nhiều hơn Vanton và 10 tỷ đô la Mỹ từ năm 2017 đến năm 2030. Thu nhập bình quân đầu người sẽ giảm từ 4.000 USD vào năm 2020 xuống còn 9.500 USD trong 10 năm. – – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trích dẫn số liệu tính toán cho biết Đạo luật Đơn vị Quản lý Kinh tế sẽ đặc biệt giúp thiết lập một cơ chế cách mạng mới để phát triển Và các mô hình chính sách. Từ năm 1942, nhiều nước trên thế giới đã thành lập thành công nhiều mô hình, như đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính … với cơ chế chính sách thông thoáng, thông thoáng, ưu đãi. Đất nước này đang không ngừng cải thiện và phát triển, và có nhiều dư địa để phát triển. Có mức độ tự do, ưa thích và năng lực cạnh tranh cao hơn trong nhiều lĩnh vực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Hiệp hội .

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?