Phó Thủ tướng: Quản lý thuế phải theo kịp nền kinh tế số

Ngày 27/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thảo luận về dự án luật quản lý thuế với lãnh đạo nhiều ban ngành của Chính phủ và Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. (Đã sửa đổi), cần được trình Quốc hội. Tại cuộc họp thứ 6 vào tháng Mười.

Theo ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, “Luật Quản lý thuế” đã bổ sung một số quy định về quản lý các giao dịch với bên liên quan và chống chuyển giá. Đơn giản hóa cơ chế báo cáo và xác định giá giao dịch liên quan đến người nộp thuế giá trị nhỏ rủi ro thấp; nghĩa vụ cung cấp cho người nộp thuế hồ sơ giao dịch liên quan; trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế nước ngoài … công bố “Quy định chống vận chuyển hàng hóa đối với doanh nghiệp đa quốc gia” Cần xây dựng các biện pháp theo hướng chống xói mòn lợi nhuận và quản lý chặt chẽ việc trích quá nhiều chi phí lãi vay để giải quyết tình trạng các công ty liên kết. Ở Việt Nam, Việt Nam chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thông qua các khoản vay từ công ty mẹ, mà bản chất là đầu tư cổ phần .– –Ban biên tập cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng quyền thuế của Việt Nam đối với chuyển nhượng vốn gián tiếp cho công ty nước ngoài Quản lý người nộp thuế thành lập công ty danh nghĩa không có hoạt động kinh doanh thực tế.

“Cần nghiên cứu các quy định pháp luật của các dự án liên quan cho phù hợp với thông lệ quốc tế Và ứng dụng, các đối tác tương lai phải nộp thuế tỷ lệ thuận với giá trị tạo ra tại Việt Nam. Như phân bổ rủi ro, giao dịch độc lập … “, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh .—— Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phối hợp với Ban soạn thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi ngày 27/8. Ảnh: VGP

Dự luật Hồ sơ thuế của các đối tác cũng cần được quy định rõ ràng hơn, và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Vương Đình Huệ) cần bổ sung ý kiến ​​về chống thất thu thuế, hạn chế doanh nghiệp “ma”, đề nghị Bộ Tài chính công bố lại hiệu lực xử phạt hành chính đối với hành vi phát tán khi có. Trong các tình huống sau, hãy đánh giá về chính sách xử lý hóa đơn thuế giá trị gia tăng (công ty tự in hóa đơn): công ty không xuất hóa đơn mà mua hàng của công ty “giả” để gian lận hoàn thuế, gian lận, khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Lãnh đạo Chính phủ cho rằng việc bãi bỏ quy định hóa đơn sẽ tạo kẽ hở trong quản lý hóa đơn và trốn thuế.

“Cải cách thuế đang tiến triển như thế nào, nhưng không được làm sai lệch bản sao? “Chất lượng của chính sách tài khóa”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Lãnh đạo Chính phủ cũng kêu gọi Bộ Tài chính đẩy mạnh nỗ lực thích ứng và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào quản lý điều hành. Thuế. “Công nghệ phát triển nhanh chóng, các mô hình kinh doanh số phức tạp, đa dạng ra đời. Ngành thuế cần nắm bắt xu hướng này và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện xu hướng này. Chính sách thuế toàn diện tạo sự công bằng cho tất cả người nộp thuế. Ông Hứa nói.

Về thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính rà soát lại các quy định của pháp luật hiện hành để tránh dồn mức cao hơn. “Căn cứ vào mức phạt như hiện nay, Bộ trưởng hoàn toàn có thể ra quyết định trừng phạt, không nên để thủ tướng làm việc. Phó Thủ tướng cho biết: “Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định miễn lãi vỡ nợ trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.” – Về điều tra thuế, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt chưa bổ sung chức năng này vào thuế Các cơ sở để nghiên cứu sâu hơn và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo bảng tính nên nội dung này không có trong dự án luật. Theo Bộ Tài chính, trong quá trình soạn thảo, nhiều ý kiến ​​cho rằng cần mở rộng đối tượng, chứng từ kế toán để doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân tự doanh có điều kiện kinh doanh, thực hiện tự kê khai, tự nộp thuế theo quy định, hạn chế việc đánh thuế. Levy. Bộ cho biết nếu các công ty và người tham gia không thể thực hiện hệ thống kế toán, thì họ phải dựa trên cơ sở đánh giá thuế và phân bổ thuế. Ngoài ra, đề án cũng xác định rõ tình hình thuế, nguyên tắc thuế, làm rõ vai trò trách nhiệm của các ban tư vấn tài chính cấp thành phố, quận, huyện… nhằm tăng cường quản lý, hạn chế rủi ro tác động tiêu cực. Đối với các gia đình, cá nhân không kinh doanh nhỏ lẻ, việc nộp thuế theo phương pháp quy định sẽ khuyến khích các gia đình, cá nhân kinh doanh lớn chuyển đổi.Công ty .

Ruan Huai

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?