JICA Việt Nam: Thị trường vốn của Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng

Nằm trong diễn đàn chủ đề vốn – tài chính diễn ra ngày 21/8, ông Konaka Tetsuo, Đại diện cấp cao Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã có nhiều chia sẻ với VnExpress. Do đó, JICA bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để phát triển nguồn vốn theo nhiều cách khác nhau và cung cấp thêm các kênh tài chính cho phát triển khu vực. Ông nghĩ gì về những thách thức mà thị trường cổ phần tư nhân ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là đối với các quỹ trung và dài hạn thuộc khu vực tư nhân phải đối mặt? Là đối tác phát triển của Chính phủ Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng vẫn còn nhiều thách thức trong việc phát triển thị trường tài chính và vốn. Hiện tại, thị trường tài chính Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào các khoản vay ngắn hạn từ hệ thống ngân hàng thương mại để tài trợ, thay vì dựa vào thị trường vốn để tài trợ dài hạn.

Về số lượng và chất lượng, thị trường vốn Việt Nam còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển. Mặc dù giá trị thị trường quốc gia đạt hơn 70% GDP do những nỗ lực và tiến bộ lớn gần đây trong đầu tư cổ phần doanh nghiệp công, quy mô thị trường này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của khu vực tư nhân. .

Ngoài ra, số lượng nhà đầu tư chiến lược và tổ chức nắm giữ cổ phiếu dài hạn cũng rất ít và họ khó có thể tìm kiếm lợi nhuận lâu dài. Việc nhiều nhà đầu tư chỉ tham gia thị trường vì lợi nhuận ngắn hạn có thể hạn chế khả năng thu được các khoản đầu tư dài hạn của công ty để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Giảm khả năng cạnh tranh tiềm tàng của công ty. Ngoài ra, mặc dù các kênh thị trường trái phiếu doanh nghiệp được coi là quan trọng để huy động vốn dài hạn, nhưng chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Ông Konaka Tetsuo, trưởng đại diện của JICA Việt Nam, cho biết cơ quan này sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng quốc gia để cải thiện tương lai của thị trường vốn tài chính Việt Nam.

– Theo ông, điều quan trọng nhất ở Việt Nam là cần làm gì để tái cấu trúc thị trường vốn?

– Một trong những kinh nghiệm phát triển của thị trường chứng khoán là Nhật Bản đã và đang cố gắng duy trì một thị trường bình đẳng, minh bạch và phục hồi hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, tất cả các bên cần tăng cường quản trị công ty tốt và công bố thông tin, hiện đại hóa các chuẩn mực báo cáo tài chính và các công cụ tài chính (phân loại chứng khoán, ETF, công cụ phái sinh, v.v.) và thiết kế cấu trúc thị trường tốt hơn (phân loại bảng đa dạng để đáp ứng đầu tư Nhu cầu). Muốn vậy, hai bên cũng cần tăng cường giám sát thị trường, khuyến khích các tổ chức trung gian thị trường (công ty môi giới), thúc đẩy và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư kể cả nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, thiết lập mạng lưới an toàn cho nhà đầu tư … các giải pháp trên Nó giúp tổng vốn của thị trường Nhật Bản đạt 124% GDP, đứng thứ hai trên thị trường chứng khoán quốc gia. nhu cầu. Mặc dù môi trường phát triển ở Việt Nam khác với Nhật Bản, nhưng điều quan trọng vẫn là thiết lập một thị trường lành mạnh, thân thiện và minh bạch để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng tăng. Để đạt được các mục tiêu trên, quốc gia và thị trường nào vẫn cần thiết lập giá trị thị trường công bằng, minh bạch và hiệu quả

– Trong tương lai, JICA sẽ có những dự án và kế hoạch nào để hỗ trợ tăng trưởng thị trường vốn và tài chính ở Việt Nam?

– Trong bối cảnh thị trường vốn và tài chính Việt Nam hiện nay, JICA chuẩn bị khởi động một dự án kéo dài 3 năm mang tên “Nâng cao năng lực nhằm cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam.” — Đây là dự án mà chúng tôi đang thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước. Dự án nhằm hỗ trợ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Quốc gia và các sở giao dịch chứng khoán nâng cao năng lực và cải thiện các yếu tố công bằng và minh bạch của thị trường.

Dự án bao gồm bốn hợp phần: giám sát thị trường, giám sát các trung gian thị trường, IPO và quản lý giao dịch cổ phiếu. Báo giá để nâng cao nhận thức của tổ chức phát hành về bảo vệ nhà đầu tư.

Dự án đã được điều chỉnh hoàn toàn và phù hợp với mục tiêu chiến lược dài hạn của Chính phủ về phát triển thị trường chứng khoán (Quyết định số 252) và định hướng của luật chứng khoán sẽ được sửa đổi.sau đây. Thông qua kế hoạch này, JICA tin tưởng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển theo hướng minh bạch và công bằng. Từ đó sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn trong tương lai.

Phuong Nguyen

Hiện trạng và giải pháp tái cơ cấu vốn – thị trường tài chính sẽ được thảo luận trong chủ đề thứ hai. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF) sẽ khai mạc tại Hà Nội vào ngày 21/8. Thị trường tài chính và vốn của Việt Nam, đồng thời đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm thiết lập thị trường vốn đầu tư dài hạn. Chương trình do VnExpress và Bộ Phát triển Kinh tế Tư nhân của Chính phủ tổ chức.

Xem chương trình và đăng ký tham gia: https://vief.vnexpress.net/

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?