So sánh hóa đơn tiền điện trong 5 bước khi tính giá

Bộ Công Thương đưa ra hai phương pháp tính giá điện. Tùy chọn 1 là tỷ lệ 5 bước. Phương án 2 là khách hàng có thể lựa chọn áp dụng mức 5 bậc hoặc tính theo giá điện đơn lẻ.

Nếu tính theo giá, khách hàng phải trả tiền điện bằng kWh từ 1,45 đến 1,55 lần giá điện bán lẻ bình quân hiện hành (1.864,44 đồng một kWh), dao động từ 2.703 đến 2.890 đồng một kWh, không Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Dưới đây là bảng so sánh tiền điện khách hàng phải trả cho từng phương án. -Phương thức 2A: Khách hàng có thể chọn cách tính theo 5 bậc hoặc tính theo giá-2 703 đồng / kWh. –270.300- –369.200

540.600

896.200

1.081.200

1.892.100

2.302.000

2.162.400

2.812.900 — -2.432.700 — -3.323.800- -3.834.700

2.973.300

4.345.600

3.513.900

Trong trường hợp này, khi người dùng sử dụng En có mức tiêu thụ điện hàng tháng vượt quá 700 kWh, nếu họ chọn sử dụng Điện thì người dùng sẽ được lợi hơn về giá. Nếu bạn sử dụng dưới mức này thì tính theo từng bước giá điện sẽ rẻ hơn.

Trường hợp 2B: Khách hàng có thể chọn cách tính theo 5 bậc hoặc tính theo giá -2890 đồng / kWh .– 2136.600- -2.312.000

2.482.100

2.601.000

3.173.100

3.179.000

3.864.100–3.757.000

Giá bán điện đơn lẻ là 2890 đồng / kWh (tương đương 155 Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, người sử dụng điện trên 1100 kWh sẽ chọn giá điện.

Phương án Chỉ tính riêng theo cách tính giá điện 5 bậc, cả nước có khoảng 20,1 triệu người sử dụng điện dưới 200 kWh / tháng, mức tiêu thụ điện hàng tháng từ 301 đến 400 kWh, không thay đổi hoặc giảm khoảng 12.000 đồng / tháng. Tuy nhiên, Nếu bạn sử dụng 201-300 kWh hoặc 401 kWh trở lên mỗi tháng, bạn phải trả 4000-99000 đồng mỗi tháng.

Theo biểu giá 6 bậc hiện nay, hầu hết khách hàng sử dụng dưới 600 kWh (97,36 % Tổng chi phí), như vậy với giá điện 5 bậc thì tiền điện sẽ giảm khoảng 2.800 đến 12.800 đồng, nếu sử dụng 300 kWh / tháng thì phải trả khoảng 7.100 đồng. Theo quyết định số 648/2019 của Bộ Công Thương. Ngoài ra, đề xuất này chưa nhận được sự ủng hộ của hầu hết các cơ quan ban ngành.

Theo tính toán, nếu tính giá điện bằng giá sinh hoạt bình quân 1.864,44 đồng / kWh thì khách hàng tiêu thụ dưới 200 kWh / tháng (khoảng 1870 10.000 khách hàng) Mức phí hàng tháng sẽ tăng từ 19.000 đồng lên 39.000 đồng, chi phí vận hành bình quân cố định sẽ cần tăng giá bán lẻ dưới 700 kWh mỗi tháng, điều này sẽ khiến những người tiêu thụ nhiều điện nhưng sẽ ảnh hưởng đến 98%. Các đối tượng sử dụng điện khác (đặc biệt là hộ thu nhập thấp) bình quân sẽ được hưởng lợi “, ông Tuấn.

Ngoài ra, do giá điện cao hơn hiện nay nên ngân sách hỗ trợ hộ nghèo, chính trị sẽ tăng từ 240 tỷ đồng / năm Đến 1.240 tỷ đồng. Việc cung cấp một giá điện duy nhất cho tất cả người dùng sẽ không khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm chi phí. – – Cơ cấu giá điện mới đã được Bộ Công Thương đàm phán vào tháng 8 và sẽ được hoàn thiện và trình Việc xem xét và quyết định của Thủ tướng Chính phủ dự kiến ​​sẽ được thực hiện từ đầu năm 2021. – Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?