Tại sao TPP được coi là hiệp định của thế kỷ 21

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2015, các bộ trưởng thương mại từ 12 quốc gia đã tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico và New Zealand. , Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam tuyên bố kết thúc đàm phán. Hai bên nhất trí đạt được một thỏa thuận với các tiêu chuẩn cao, đầy tham vọng, toàn diện và cân bằng sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ việc làm và thúc đẩy đổi mới, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của cả hai bên. Kinh tế.

Các nước cũng hy vọng rằng hiệp định này sẽ giúp cải thiện mức sống của người dân, giảm nghèo, khuyến khích tính minh bạch, hiệu quả hoạt động và cải thiện bảo vệ người lao động. , vùng lân cận. Hiệp định cũng được coi là một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cả hai bên sẽ cần thêm thời gian để hoàn thành công việc này. Công nghệ và trình lên các cấp phê duyệt trước khi hiệp định có hiệu lực. Sau đó, một tài liệu chính thức hoàn chỉnh sẽ được phát hành. Tuy nhiên, sau khi 12 quốc gia kết thúc đàm phán, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã đưa ra một bản tóm tắt.

TPP được coi là một hiệp định thương mại đầy tham vọng, toàn diện và sâu rộng. Cấp độ cao. Ảnh: ABC

1. Những điểm chính

Năm yếu tố sau đây biến TPP trở thành một giao dịch của thế kỷ 21, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu nhằm giải quyết các vấn đề của kỷ nguyên mới: -Tham gia hoàn toàn vào thị trường-TPP cung cấp một Chính sách miễn thuế – giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, tạo cơ hội và lợi ích mới cho doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng. -Thực hiện các cam kết khu vực-TPP thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tạo và duy trì việc làm cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiệp định cũng tăng cường năng lực giám sát, thúc đẩy hội nhập xuyên biên giới và mở cửa thị trường trong nước.

Giải quyết các thách thức mới

TPP thúc đẩy đổi mới, hiệu quả và cạnh tranh bằng cách giải quyết các vấn đề mới (bao gồm vai trò của phát triển kinh tế điện tử, thương mại và phát triển). Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu.

Thương mại toàn cầu

TPP bao gồm các yếu tố mới để đảm bảo rằng các nền kinh tế ở mọi trình độ phát triển và các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều có thể hưởng lợi từ thương mại. Nó bao gồm cam kết giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu rõ hiệp định, tận dụng các cơ hội của hiệp định và đưa chính phủ đối mặt với những thách thức của chính mình. TPP cũng bao gồm các cam kết cụ thể liên quan đến phát triển thương mại và nâng cao năng lực để đảm bảo rằng tất cả các bên có thể thực hiện các cam kết của hiệp định và thực hiện đầy đủ các lợi ích của mình.

Nền tảng hội nhập khu vực

Dự kiến ​​TPP sẽ đặt nền tảng cho hội nhập kinh tế khu vực và có thể mang lại lợi ích cho các nền kinh tế khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tham gia .

II. Phạm vi của TPP bao gồm 30 chương đề cập đến thương mại và các vấn đề liên quan: thương mại hàng hóa, hải quan, tạo thuận lợi thương mại, các biện pháp vệ sinh dịch tễ, hàng rào kỹ thuật; đầu tư, dịch vụ, thương mại điện tử, mua sắm công, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường … Những vấn đề này giúp TPP đáp ứng các yêu cầu về phát triển, năng lực cạnh tranh, giải quyết tranh chấp và các quy định về thể chế. Bên cạnh việc cập nhật các phương pháp truyền thống đối với các vấn đề được quy định trong Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) trước đây, TPP cũng kết hợp các vấn đề thương mại mới nổi và các vấn đề xuyên suốt. Những vấn đề này bao gồm các vấn đề liên quan đến Internet và nền kinh tế kỹ thuật số, sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước vào thương mại và đầu tư quốc tế, và khả năng sử dụng của các doanh nghiệp nhỏ. Các quy định thương mại và các chủ đề khác.

TPP quy tụ 12 quốc gia với điều kiện địa lý, ngôn ngữ và lịch sử, quy mô và trình độ phát triển khác nhau. Tất cả các nước EU đều biết rằng đây là một tài sản độc nhất, nhưng nó cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và nâng cao năng lực ở các nước có trình độ phát triển thấp hơn. Trong một số trường hợp, giai đoạn chuyển tiếp và các cơ chế đặc biệt cho phép một số thành viên của TPP có thêm thời gian để cải thiện khả năng thực hiện các nghĩa vụ mới. TPP hình thành các quy tắc thương mại khu vực – sau đây là tóm tắt 30 chương của “Hiệp định T”PP. Các kênh tham gia và tài liệu đính kèm được cung cấp trong chương này liên quan đến thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ và người nhập cư tạm thời. Ngoài ra, chương SOE bao gồm các ngoại lệ theo quốc gia cụ thể được nêu trong phụ lục.

Hà Thu (từ USTR)

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?