Dự án bán hàng “ Golden Mile ” của VICEM không được phê duyệt

Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ rằng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn thay đổi phương án xử lý nhà ở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt trong 2/3 dự án. Cụ thể, 10E6 Phạm Hùng, thuộc khu “đất vàng”, thuộc dự án Trung tâm điều hành kinh doanh VICEM đã chuyển từ “tiếp tục quản lý, sử dụng để thực hiện dự án” sang phương án bán tài sản, đất, nền nói trên. Quyền sử dụng “. Lý do thay đổi là do VICEM cho rằng việc đầu tư vào trung tâm không hiệu quả. Theo đề án đã được phê duyệt, ngoài chức năng trụ sở hành chính của VICEM, Trung tâm Phạm Hùng sẽ được vận hành và cho thuê. Tuy nhiên, theo phương án tổ chức lại. Một phần, công ty buộc phải tập trung vào ngành chính là sản xuất xi măng. Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản không phải là lợi thế của công ty. VICEM cũng đề xuất Công ty Tonghai “chuyển giao cho VICEM Hoàng Mai”. Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích rằng điều này Thị trường tiêu thụ nguyên liệu này đang gặp khó khăn, Công ty xin UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng là thành viên của VICEM, VICEM cần đất để xây dựng trạm nghiền xi măng, tuy nhiên việc sử dụng đất phù hợp với việc thực hiện dự án. Việc quản lý sử dụng vẫn được thực hiện.

Theo Bộ Xây dựng, VICEM đang tổ chức lại và quản lý “3 Trước khi lập dự án cân đối, phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện quy trình. VICEM sẽ đề xuất phương án điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế của công ty và chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, các kế hoạch này hiện đang được xem xét và chưa được phê duyệt.

Khu đất tại hai dự án mà VICEM hy vọng sẽ thay đổi cách xử lý, công ty có trách nhiệm không để thất thoát tiền và thuộc sở hữu nhà nước.

VICEM là công ty trách nhiệm hữu hạn một người 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. Đơn vị đang thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, sau đó lập phương án sử dụng đất cân đối.

Phương Anh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?