Nợ công của Việt Nam vẫn trong ngưỡng an toàn

Bản tin số 1 về kỳ hạn nợ công của Việt Nam 2010-2011 do Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố cho biết tổng nợ công của Việt Nam trong năm 2010 và 2011 tương đương 56,3% GDP và 54,9% GDP.

Trước đó, Quốc tế Quỹ Tiền tệ (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho biết nợ công của Việt Nam chỉ chiếm 48,3% GDP vào cuối năm 2012 và 48,2% GDP. 2013

Nói chính xác hơn, theo Truyền thông số 1, nợ nước ngoài của quốc gia này tương đương 42,2% GDP vào năm 2010 và 41,5% GDP vào năm 2011. Nợ công so với GDP chiếm 44,6% GDP. GDP năm 2010 và GDP năm 2011 là 43,2%. So với thu ngân sách hai năm, nghĩa vụ trả nợ quốc gia lần lượt là 17,6% và 15, 6%.

Tỷ lệ đảm bảo nợ Chiến lược nợ công giai đoạn 2011-2020 (bao gồm nợ công, nợ do Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) chỉ ra rằng đến năm 2020, tỷ lệ này không vượt quá 65% GDP. Trong đó, dư nợ công không vượt quá 55% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không vượt quá 50% GDP.

Ngoài ra, còn có nghĩa vụ trực tiếp trả nợ quốc gia (không bao gồm các khoản nợ quốc gia). (Các khoản cho vay) không được vượt quá 25% tổng thu ngân sách hàng năm của tiểu bang. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài hàng năm phải nhỏ hơn 25% giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu.

Mặt khác, theo thông lệ quốc tế, dưới 35% thu nhập hạn ngạch trả nợ công liên quan đến ngân sách trong nước được coi là an toàn. Trên thực tế, nghĩa vụ trả nợ của chính phủ là 14% đến 16% so với tổng thu ngân sách hàng năm của quốc gia. Con số này trong năm 2011 là 15,6%, thấp hơn 17,6% của năm ngoái.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong vài năm tới, do nhu cầu đầu tư phát triển, trong đó có cơ sở hạ tầng, đầu tư tiếp tục tăng trưởng, nợ công dự báo sẽ tăng. Tuy nhiên, Nghị quyết số 10/2011 / QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 đã thấy trước và phản ánh sự tăng trưởng này. Do đó, đến năm 2015, dư nợ công không vượt quá 65% GDP.

Thông tin nợ công do Bộ Tài chính Việt Nam công bố cho thấy thông tin nợ công đã được công bố công khai theo “Luật Quản lý”. Nợ công. Điều này nhằm tránh hiểu nhầm về tình trạng nợ công và cải thiện môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam- (theo TTXVN)

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?