Ngân hàng Sako và Ngân hàng Xuất nhập khẩu dự kiến ​​hợp nhất

Ông Lê Hongdong, Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu, trao đổi với VnExpress.net trước lễ ký kết, cho biết trong thỏa thuận hợp tác được ký kết chiều nay, hai ngân hàng sẽ được đề xuất hợp nhất hoặc sáp nhập. Đề cập. Tuy nhiên, theo ông Đông, dự án này là lộ trình dự kiến ​​kéo dài từ 3 đến 5 năm nếu phù hợp và có lợi cho đôi bên.

Sacombank và Eximbank dự kiến ​​hợp nhất.

Cuối cùng, hai ngân hàng phải thuê các tổ chức tư vấn quốc tế nổi tiếng để nghiên cứu và hỗ trợ (hợp tác chiều nay cũng là bước đầu tiên trong lộ trình). Ông Tung Chee-hwa cho rằng, để triển khai dự án này cần phải có một kế hoạch chính xác và lâu dài, trước tiên phải trình cơ quan quản lý phê duyệt, sau đó hai bộ phận trong hội đồng quản trị mới thỏa thuận được. Xin ý kiến ​​đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án triển khai mới. Đổng Kiến Hoa cho biết: “Theo kết quả nghiên cứu, đánh giá của tổ chức tư vấn quốc tế sẽ quyết định hợp nhất hay sáp nhập hai ngân hàng.” Từ đầu năm 2012, mối quan hệ giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu và Ngân hàng Sacco đã thu hút sự chú ý của thị trường. Sau khi đầu tư và nắm giữ 9,73% cổ phần, Ngân hàng Xuất nhập khẩu đã có nhiều đề xuất quan trọng về việc bầu lại cơ cấu quản lý và phương án kinh doanh của Saco Bank.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Sako Bank cũng có nhiều thay đổi trong cơ cấu HĐQT, trong đó ông Phạm Hữu Phú, đại diện Eximbank, được bầu làm thành viên HĐQT. – Hiện tại, vốn đăng ký của Eximbank là 12.355 tỷ đồng, tính đến cuối quý 3 năm 2012, tổng tài sản đã vượt 160 nghìn tỷ đồng, trong khi vốn cổ phần của Sacombank là 10739 tỷ đồng và tổng tài sản nói trên là 147 nghìn tỷ đồng. cái khiên.

Nếu hai ngân hàng hợp nhất hoặc sáp nhập, hệ thống sẽ có một công ty cổ phần thương mại lớn của ngân hàng, vốn đăng ký của cả hai là gần 24 nghìn tỷ đồng. Tổng tài sản vượt 300 nghìn tỷ đồng. Hiện tại, theo nội dung chữ ký, hai ngân hàng dự kiến ​​sẽ hợp tác triển khai dịch vụ cho vay khách hàng theo hình thức chung vốn. Hoặc ủy thác cho vay, đặt ra các hạn chế trên thị trường liên ngân hàng để hỗ trợ nhau tối ưu hóa nguồn vốn, hỗ trợ thanh khoản kịp thời khi bên nào có nhu cầu. Hạn mức, thời hạn và lãi suất sẽ được áp dụng tùy từng thời điểm phù hợp với chính sách và điều kiện thực tế của các bên.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?