Hoàn thiện phương án sửa đổi Nghị định 84 về xăng dầu

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo Nghị định số 4, bổ sung, bổ sung Nghị định số 84 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ngày 15/10/2009. Kết quả là trong số 3 phương án được đề xuất trước đó, cơ quan này đã chọn phương án duy nhất là đệ trình lên chính phủ. Bộ này đặc biệt khuyến nghị, theo quy định, khoảng thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá nên giữ nguyên là 10 ngày. Mức giá hiện tại (mức tăng giá thấp nhất và mức chiết khấu tối đa) thay thế cho khoảng cách 15 ngày được đề xuất trong dự thảo trước đó.

Trong trường hợp giá dầu bán lẻ giảm, các thương nhân từ Bộ Thương mại đồng ý rằng nếu giá chuẩn thấp hơn, kế hoạch sẽ cho phép các thương nhân lớn thực hiện điều chỉnh cao hơn 6% so với giá bán lẻ hiện hành. Nếu giá cơ sở giảm hơn 6%, sau khi áp dụng thuế nhập khẩu, quỹ bình ổn giá và các biện pháp điều tiết tài chính khác, các thương nhân lớn có thể tiếp tục hạ giá. Quy định sẽ không giới hạn thời gian giữa các lần giảm và số lần cắt giảm. Mặt khác, khi giá dầu thế giới tăng mà giá cơ sở dao động dưới 5% thì bên nhượng quyền có quyền chủ động tăng. Nếu các yếu tố cấu thành làm tăng giá khởi điểm trên 5-8% thì bên nhượng quyền có quyền tăng giá 5%, cộng thêm 40% mức tăng, 60% còn lại sử dụng quỹ bình quân. Giá cả ổn định bù đắp cho nó. Tuy nhiên, nếu đã hơn hai ngày làm việc mà vẫn chưa nhận được mức tăng giá 40% kể từ khi chưa nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý về việc sử dụng quỹ ổn định, thì nhà kinh doanh lớn có thể tăng giá. xăng. Dầu bán lẻ tương đương với giá cơ sở.

So với tài liệu trước, đây là điểm thay đổi quan trọng của dự án. Trong dự thảo lần 3 ban hành hồi giữa tháng 5, Bộ Công Thương đưa ra biên độ dao động giá từ 5-10%, trong đó thương nhân đầu mối được quyền tăng giá 5%, tối đa 60%, trong đó 40% quỹ còn lại. Được sử dụng để ổn định quỹ. Theo quy định hiện hành, giới hạn điều chỉnh là khi giá chuẩn tăng so với giá bán lẻ hiện hành từ 7% đến 12%; nếu giá chuẩn tăng trên 8% so với giá bán lẻ hiện hành thì đầu mối phải báo cáo cơ quan quản lý và trong thời hạn 5 ngày làm việc. Các biện pháp bình ổn sẽ được thực hiện để đảm bảo giá bán xăng bằng giá cơ sở, không ảnh hưởng lớn đến điều kiện kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, nếu sau 5 ngày mà không nhận được văn bản quản lý thì thương nhân đầu mối được phép chủ động tăng giá ngang với giá cơ sở.

Trước đó, dự thảo thứ ba cũng bao gồm hai lựa chọn khác. Việc điều chỉnh giá đã được thực hiện nhưng đã bị Bộ Công Thương rút lại. Kế hoạch sẽ đặt giá chuẩn cho tháng trước và sử dụng nó làm giá bán lẻ cho tháng tiếp theo hoặc công bố giá dầu bán lẻ cao nhất cho cả năm vào ngày làm việc đầu tiên của năm. Nền tảng kinh doanh. Sau đó, thực hiện các điều chỉnh.

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Hoàng Tế Hải, Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84 trước ngày 30/6. –Thứ Năm

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?