Cổ đông ngân hàng Việt Nam thông qua vụ sáp nhập “khủng”

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra tại Hà Nội sáng nay, 100% cổ đông của Ngân hàng Vetinbank (Vietinbank-Mã CK: CTG) tham dự đại hội đã thông qua việc lựa chọn Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) là nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, Ngân hàng Việt Nam sẽ tăng vốn cổ phần bằng cách phát hành hơn 644 triệu cổ phiếu phổ thông mới cho BTMU.

BTMU dự kiến ​​có 2 thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Thanh Lan

Theo thỏa thuận giữa hai bên, BTMU đã mua 19,73% vốn cổ phần của Vietinbank tính trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu cho BTMU. Đồng thời, hội đồng quản trị của Ngân hàng Việt Nam sẽ có sự tham dự của hai thành viên BTMU, bao gồm cả thành viên thường trực.

Tại cuộc họp sáng ngày 26/02, Chủ tịch Ngân hàng Việt Nam Pan Hanxiong đã thông báo: 2 thành viên Thành viên sẽ trực tiếp và thường xuyên tham gia điều hành công việc ngân hàng. BTMU sẽ mua tất cả cổ phiếu bằng tiền mặt, không bao gồm chi phí kỹ thuật hoặc hỗ trợ khác.

“BTMU sẽ chuyển 743 triệu USD tiền mặt (khoảng 15,465 tỷ đồng tại Việt Nam). Ông Hồng cho biết. Đại diện Ngân hàng Việt Nam cũng cho biết thêm, sau khi BTMU chuyển tiền vào tài khoản, dự kiến ​​Ngân hàng Việt Nam sẽ Trong quý I hoặc quý II, vốn đăng ký sẽ tăng từ 26.217 tỷ đồng lên hơn 32.661 tỷ đồng – Mặc dù đã ký thỏa thuận cuối năm 2012 nhưng Ngân hàng BTMU Nhật Bản không được chia cổ tức năm 2012. Năm 2012, Ngân hàng Việt Nam Chủ tịch Ngân hàng Việt Nam cũng cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức khoảng 15% -16% cho đến năm 2015 nhằm tăng vốn điều lệ lên 800.000 cổ phiếu. Tỷ đồng. -Sau khi thỏa thuận được ký kết, cơ cấu cổ phần của Ngân hàng Việt Nam cũng thay đổi, do đó, sau khi Ngân hàng Việt Nam tăng vốn, cổ phần nhà nước sẽ chiếm 64,46% và cổ đông chiến lược nước ngoài sẽ chiếm 19,73%; cổ đông IFC và Các bên liên quan nắm giữ 8,03% và các cổ đông khác 7,78%.

Năm 2013, Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng tổng tài sản 13%, tổng nguồn vốn huy động tăng 10%, tổng dư nợ cho vay và đầu tư tăng 13%, vốn chủ sở hữu Tăng 55%, dự kiến ​​năm 2013 lợi nhuận hợp nhất tăng 5%, đạt 8,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, so với mục tiêu lợi nhuận 9 nghìn tỷ đồng của năm 2012 thì kế hoạch năm 2013 là khá khiêm tốn.

Thanh Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?