Các tập đoàn và công ty phải kê khai số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu

Do đó, Phó thủ tướng kêu gọi các bộ, cơ quan ngang bộ ra lệnh cho các tập đoàn và công ty nhà nước báo cáo sự chênh lệch trong việc bán vốn nhà nước khi quy định các công ty bình đẳng. Và các công ty thành viên. … Và sử dụng khoản thu nhập này gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong một cuộc thảo luận gần đây, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cũng cho rằng số tiền thu được từ cổ tức và bán cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước là “rất lớn”. Ông cho biết: “Luật tài chính sắp tới sẽ sửa đổi, bổ sung nên cần làm rõ thu nhập của nhà nước để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh thu nhập của chủ sở hữu.” – Hiện nay, về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Nghị định số 59 của Chính phủ quy định rõ thời gian doanh nghiệp nhà nước chuyển quỹ bán cổ phần cho quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp trung ương (quỹ trung ương) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý.

Cụ thể, khi công ty hoàn thành việc bán cổ phần, ban chỉ đạo hành động của ủy ban chịu trách nhiệm xác định số tiền còn lại cho công ty (bao gồm chi phí cho nhân viên và chi phí đầu tư cổ phiếu theo kế hoạch tham gia đã được phê duyệt) và số tiền phải trả cho quỹ trung ương . . Ba tháng sau khi công ty đại chúng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, nếu công ty không nộp đủ số tiền trên vào quỹ thì số tiền quá hạn sẽ phải trả thêm lãi suất. Đến nay, một số đơn vị vẫn chưa thanh toán. Theo nguồn tin của Báo Đầu tư, Bộ Tài chính mới đây đã phải có công văn khẩn gửi các bộ, ngành, UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các công ty cổ phần chây ỳ tiền bán cổ phiếu và thuế nhà nước. Không chỉ vậy, vấn đề cổ tức của các doanh nghiệp đại chúng cũng nhiều lần được đặt ra. Giữa tháng 6/2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có công điện yêu cầu Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng về việc nhiều công ty đang sử dụng vốn nhà nước hưởng cổ tức cao. Trong số đó, với tư cách là cổ đông lớn của nhiều công ty, thu nhập từ cổ tức chiếm phần lớn lợi nhuận của SCIC. Đặc biệt tại Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk), đơn vị nhận gần 1.000 tỷ đồng từ việc chia cổ tức năm 2012.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?