Hồ Chí Minh hoàn thuế giá trị gia tăng gần 7,8 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế TP.HCM trong sáu tháng đầu năm nay, tổng số trường hợp hoàn thuế đã giảm 8,22% so với hoàn thuế. Năm 2016 đạt 972 hộp, tổng số căn. Người nộp thuế đã xem xét, giải quyết hoàn thuế là 7,789 tỷ đồng, tăng 29,59% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TP.HCM đã hoàn hơn 7,8 nghìn tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng trong vòng 6 tháng. Ảnh: LC

Số thuế xuất khẩu được hoàn chiếm hơn 83,1% trên tổng số thuế hoàn; tiền mua tài sản cố định đầu tư là 15,63%; tiền hoàn thuế hoạt động dầu khí là 0,84% trên tổng số tiền hoàn thuế. Các trường hợp khác, số tiền hoàn thuế là tổng số tiền hoàn 0,38% Ngoài ra, Cục thuế thành phố cũng đã hoàn thành việc áp dụng thí điểm. Theo danh sách đăng ký với Cục Thuế, việc ứng dụng công nghệ thông tin của 89 DN được hoàn thuế GTGT. Từ tháng 5/2017, bộ phận tiếp nhận hồ sơ điện tử và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT. Kết quả, tính đến tháng 6/2017, Cục Thuế TP.HCM đã tiếp nhận thành công 42 hồ sơ, xử lý 35 hồ sơ, hoàn trả 73,3 tỷ đồng. Hiện nay, hóa đơn điện tử có mã xác thực được sử dụng, liên kết thông tin giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, bao gồm cả doanh nghiệp, siêu thị, khách sạn, nhà hàng lớn. Triển khai hệ thống an ninh mạng kết nối dữ liệu với các ngân hàng thương mại để thu nộp thuế qua thiết bị điện tử ……

Hoài Thu

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?