Nếu Việt Nam sớm nới lỏng chính sách, S&P sẽ “dọa” cắt tín dụng

Trong ASEAN, xếp hạng dài hạn “axBB +” của Việt Nam và xếp hạng ngắn hạn “axB” của Việt Nam cũng không thay đổi. Các xếp hạng trên phản ánh Việt Nam vẫn là nước có thu nhập thấp và khuôn khổ tài chính tiền tệ sắp hết hiệu lực, những thay đổi trong khuôn khổ chính sách có thể làm suy yếu các chỉ số đánh giá. Các yếu tố bên ngoài phản ánh thanh khoản vừa phải và nợ nước ngoài thấp cũng hỗ trợ niềm tin quốc gia.

Nhà phân tích Agost Benard của Standard & Poor’s (S&P) cho biết: “Điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam phản ánh các lựa chọn chính sách của chính phủ, nhấn mạnh nhu cầu ổn định và giải quyết các vấn đề cấu trúc yếu kém của các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Bao gồm cả sự mất cân đối kinh tế vĩ mô. , Để tăng cường niềm tin của mọi người vào tiền tệ và hệ thống chính trị của đất nước. ”S&P cũng lưu ý rằng rủi ro bất ổn kinh tế vĩ mô và tài chính đã được giảm bớt. Tỷ lệ lạm phát hiện chỉ ở mức 6% đến 7%, và trong hơn 20 năm qua, lãi suất thực tế cũng duy trì mức tăng trưởng dương, tăng trưởng tín dụng và nhu cầu nhập khẩu giảm cũng đã kéo theo một thập kỷ thương mại và tài khoản vãng lai. Sau thâm hụt lại có thặng dư. Tái cơ cấu đang ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. “Chúng tôi thấy rằng chính phủ quyết tâm nhượng bộ. Với việc tổ chức lại hệ thống ngân hàng và tăng tốc hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, các chỉ số kinh tế sẽ được cải thiện”, Bernard nói. Trong năm 2013, thu nhập bình quân đầu người sẽ duy trì ở mức thấp 2.000 đô la. Công ty cũng ước tính rằng tăng trưởng doanh thu sẽ chậm lại trong hai năm tới, Standard & Poor’s dự đoán rằng tổng nợ nước ngoài của Việt Nam sẽ duy trì ở mức dưới 50, vì đầu tư tư nhân và công cộng sẽ bị lỗ do ngân hàng cắt giảm các khoản vay. Tỷ lệ phần trăm GDP trong ba năm tới.

Triển vọng ổn định phản ánh thực tế là Việt Nam sẽ duy trì chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng nhất quán trong giai đoạn này, nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời thực hiện cải cách, giúp cải thiện tài khóa tình hình. , Nền kinh tế, nợ nước ngoài và các chỉ số thương mại trong 2-3 năm tới.

Tuy nhiên, Standard & Poor’s cũng nhận định rằng nếu Việt Nam nới lỏng các chính sách sớm, có thể hạ xếp hạng tín nhiệm, dẫn đến rủi ro tín dụng giảm 1%. f Các chỉ số chính. Ngược lại, nếu Việt Nam có thể tăng GDP thực tế lên hơn 5,5% / năm mà không ảnh hưởng đến cân đối kinh tế vĩ mô, các chính sách sẽ thống nhất hơn, quá trình cải cách sẽ tiến bộ và tín dụng sẽ tăng lên. Đánh dấu bằng .—— Thùy Linh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?