Lãi suất tiết kiệm tối đa giảm

Do đó, kể từ ngày 1/10, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi VND có kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng đã giảm từ 4,25% / năm xuống 4% / năm. Lãi suất tối đa hàng năm đối với tiền gửi không kỳ hạn hoặc tiền gửi cố định dưới một tháng là 0,2%. – Lãi suất tiền gửi cố định từ sáu tháng trở lên vẫn do ngân hàng xác định căn cứ vào cung cầu thị trường vốn. – Các quỹ tín dụng phổ thông Trong cùng kỳ, lãi suất của các tổ chức tài chính vi mô giảm 4,75% xuống 4,5% / năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn của nhiều tổ chức, Ngân hàng Quốc gia đã điều chỉnh tỷ trọng giữa các vùng và thành phần kinh tế từ 5% lên 4,5% / năm. Nhu cầu vốn phổ biến của các quỹ tín dụng và tổ chức tài chính vi mô đã tăng từ 6% lên 5,5% mỗi năm. Với sự thiếu hụt của quỹ bù đắp khoản vay và thanh toán điện tử liên ngân hàng, quỹ bù đắp khoản vay của Ngân hàng Quốc gia cũng bị cắt giảm 0,5% mỗi năm.

Đây là lần thứ tư Ngân hàng Quốc gia giảm lãi suất điều hành trong năm nay. Các kỳ trước đó lần lượt là tháng 3, tháng 5 và tháng 8. Các chuyên gia hy vọng các chuyên gia sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế và cung cấp cho các ngân hàng tiền đề để hỗ trợ mở rộng kinh doanh và tái cơ cấu nợ. . vay. Đối với giới hạn trên của lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam, đây là lần giảm thứ ba trong năm nay.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, do hoạt động của hệ thống tín dụng, tăng trưởng tín dụng đạt 5,12% vào ngày 22/9. Bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?