Đại dịch “ăn mòn” một nửa lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước

Theo báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vốn Trung Quốc của các doanh nghiệp do Chính phủ trình Quốc hội, do ảnh hưởng của Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có thể không đạt chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm. Năm 2020. Điều này đã được chấp thuận bởi văn phòng đại diện.

Dữ liệu tổng hợp từ 55 công ty và các công ty chính thức cho thấy tổng doanh thu năm nay dự kiến ​​vượt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đồng Việt Nam giảm gần 10% so với năm 2019. Do đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​sẽ giảm hơn 45% xuống còn 78 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp nhà nước đang tham gia góp vốn nhà nước, 6 tháng đầu năm nay thua lỗ nặng và dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước năm nay và sau này. Sáu tháng đầu năm nay, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam lỗ hơn nghìn tỷ đồng và dự kiến ​​quý III tiếp tục lỗ hơn 500 tỷ đồng (năm 2019 lỗ 1.595 tỷ đồng). Tổng công ty xăng dầu Việt Nam lỗ xấp xỉ 220 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm nay. Ngoài ra, Vietnam Airlines dự báo đến năm 2020 sẽ lỗ từ 15.000 – 1.600 tỷ đồng, và sẽ không hoàn toàn biến mất cho đến năm 2024 – trong giai đoạn 2016-2018, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều có lãi. Tuy nhiên, năm 2018 vẫn còn lỗ và lỗ lũy kế. Điển hình nhất là năm 2018, số lỗ lũy kế của các công ty viễn thông toàn cầu vượt 5 nghìn tỷ đồng, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam lỗ hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, Công ty Cà phê Việt Nam lỗ 556 tỷ đồng, tổng số lỗ của Công ty 15. 745 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng Tràng Sơn (54,5 tỷ đồng); Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (14,6 tỷ đồng) …

Nhìn lại giai đoạn 2016 – 2018, Bộ Tài chính cho rằng có sự góp vốn của Nhà nước Công ty cổ phần là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. So với các loại khác thì hiệu quả tốt hơn. Vì vậy, việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước đã là chủ trương được Chính phủ chủ trương từ nhiều năm nay.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?