BOT, tránh phí điện tử, duy trì hoạt động bình thường

Chỉ thị số 39 của Thủ tướng Chính phủ đã công bố rằng việc triển khai hệ thống thu phí điện tử liên tục là nhiệm vụ bắt buộc và yêu cầu một loạt các bộ, ngành cùng phối hợp để đẩy nhanh tiến độ. Đây là hình thức thu phí tự động, các phương tiện giao thông đường bộ khi đến trạm không cần dừng, trả phí.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải dừng thu phí sử dụng đường bộ. Đài không được chuyển sang máy thu điện tử không bị gián đoạn. Yêu cầu này đã tồn tại từ năm 2019, nhưng phải được “cập nhật” nhiều lần. Hồi tháng 6, Bộ GTVT cho biết đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh đến đầu năm 2021, tiến độ tổng thể thu phí không bị gián đoạn. Ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc đang triển khai công tác thu phí trạm, sau khi lắp đặt hệ thống đỗ xe điện tử phải chuyển sang hình thức thu phí mới trước ngày 31/12/2020 .—— Ngoài ra , Hướng dẫn 39 hướng dẫn đơn vị đăng kiểm phương tiện không dừng kiểm tra nhãn thu phí điện tử (thẻ đầu cuối) khi chia sẻ dữ liệu phương tiện để đảm bảo dữ liệu phương tiện được đồng bộ.

Các vấn đề liên quan khác của các cơ quan nhà nước như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Quốc gia … cũng phải nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư, tiếp tục đầu tư hệ thống thu phí điện tử. Kết nối đồng bộ, ký kết phụ lục hợp đồng BOT với nhà đầu tư … để bảo đảm phối hợp lợi ích của các bên liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành tổ chức phân luồng thu phí điện tử không thường trực, hướng dẫn các phương tiện qua các cổng thu phí; trích xuất dữ liệu hình ảnh từ các điểm này để dán nhãn thông báo từ các bến. Mức phạt các phương tiện.

Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản thu phí của chủ phương tiện, đảm bảo kết nối tài khoản và xử lý tiền lãi của chủ phương tiện trong tài khoản liên kết với phương tiện và không bị gián đoạn việc thu thuế điện tử theo quy định.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?