Nhóm cố vấn kinh tế của Thủ tướng đã thêm Nguyễn Xuân Thanh

Ông Nguyễn Xuân Thành có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế và thực hiện các chính sách đầu tư và tài chính công. Ngoài công việc giảng dạy tại Đại học Fulbright, ông Thành còn là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Ash về Dân chủ và Đổi mới tại Trường Harvard Kennedy. Đại học Delhi (Ấn Độ), Đại học Warwick (Anh) Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính, Đại học Harvard (Mỹ) Thạc sĩ Quản lý Quốc gia. Vì vậy, trong nhóm cố vấn kinh tế của thủ tướng, Đại học Fulbright có hai thành viên, đó là ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Vũ Thành Tự Anh.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ sung ông Trương Vân. Phước là thành viên chuyên trách của Nhóm Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, ông Phước là một trong những chuyên gia đầu tiên của To. Ông từng là quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. – – Ban Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được thành lập vào tháng 7, gồm 16 thành viên vào năm 2017, do ông Nguyễn Đức Kiên đứng đầu. Nhóm chuyên gia này hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, có nhiệm vụ tư vấn chiến lược và thành công cho Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển kinh tế trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm. Hiệu suất và các hành động khắc phục cần thiết. Các thành viên trong nhóm cũng đã có những đóng góp ứng phó với những biến động của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?