Giám đốc điều hành của Nhiệt điện Falai từ chức

Nguyên Giám đốc Điều hành Điện lực Phả Lại – ông Nguyễn Khắc Sơn .—— Công ty Cổ phần Điện lực Phả Lại (PPC) thông báo, ông Nhậm Khắc Sơn – Giám đốc Điều hành Điện lực Phả Lại sẽ từ chức vào ngày 8/8. /thứ mười hai. Đồng thời, ông Tôn cũng từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Nhiệt điện Phả Lại. UBND tỉnh không nêu rõ lý do ông Nguyễn Khắc Sơn bị loại trong tuyên bố.

UBND tỉnh đang chờ ý kiến ​​phản hồi của cổ đông về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Từ nay đến ngày 13/12, anh Fan Jinlin sẽ thay mặt anh Sun chịu trách nhiệm công việc hàng ngày.

Ông Nguyễn Khắc Sơn sinh năm 1958. Ông Nguyễn Khắc Sơn, quê quán Bắc Giang. Ông là kỹ sư điện khí hóa nhà máy. Từ năm 1982, ông Tôn làm việc tại Nhiệt điện Phả Lại. Năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc PPC và sau đó được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ông Phạm Kim Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệt điện Phả Lại, sinh năm 1958 tại Hải Dương, là Giám đốc điều hành. Phần góp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại PPC (xấp xỉ 52,3%, tương đương 166,4 triệu cổ phiếu). Ông Lin được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệt điện Phả Lại năm 2008.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) nắm giữ 10,56% vốn, tương đương hơn 33 triệu hoạt động kinh doanh. Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) sở hữu 2,39% vốn cổ phần, tương ứng 7,8 triệu cổ phiếu PPC. Ông Nguyễn Việt Hà, Trưởng ban đầu tư và tư vấn tài chính PVFC, thành viên HĐQT UBND tỉnh.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của PPC trong quý III đạt 68.663 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 17,38 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2011, PPC lỗ tổng cộng 72,84 tỷ đồng, do giá vốn hàng bán vượt quá doanh thu của công ty. Trong kỳ, chỉ có 54,32 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Giải trình của công ty cho thấy trong số 703,6 tỷ đồng chi phí tài chính trong 9 tháng đầu năm gần như có khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện là 481 tỷ đồng. Tính đến hết quý III, PPC lỗ ròng 120,14 tỷ đồng. PPC ghi nhận cùng kỳ năm 2011 lỗ 84,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi 77,04 tỷ đồng, trong đó 74 tỷ đồng sau khi trừ thuế của cổ đông lớn. 9 tháng sau, PPC chỉ thực hiện được 18,37% kế hoạch LNTT cả năm 2012. Tuy nhiên, nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 7/11 cho thấy UBND tỉnh vẫn chưa xem xét phương án điều chỉnh. Kinh doanh năm 2012.

Hàn Quốc, Châu Phi

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?