Sau khi sa thải, Bộ Công Thương vẫn còn hơn 500 điều khoản thương mại

Ngày 21/9, Bộ Công Thương cho biết Bộ trưởng Trần Duẩn An vừa ký quyết định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2017-2018. Kết quả là sẽ có 675 điều kiện từ 27 ngành, lĩnh vực. So với dự kiến ​​trước đây, diện tích khu vực đã giảm và bổ sung 63 điều kiện.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố trên (22/9) một ngày trước cuộc họp của cơ quan và tổ công tác của Chính phủ sẽ được tổ chức vào ngày mai. Sau khi quyết định này được đưa ra, số lượng “giấy phép con” mà Bộ Công Thương để lại là 541 điều kiện thay vì 752 điều kiện như dự kiến ​​ban đầu.

Bộ Công Thương đã giảm 675 ngành nghề, nhưng vẫn còn 541 dự án. Điều kiện hiện có khiến công ty gặp nhiều khó khăn.

Trong số 27 ngành công thương được ngành công thương rà soát, có 10 ngành không có ý kiến ​​đề nghị giảm. 17 lĩnh vực hoạt động được cắt giảm bao gồm: xăng dầu; trạm xăng; tiền chất thuốc nổ; hóa chất; rượu; thuốc lá; dịch vụ ăn uống; điện; tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh; nhượng quyền thương mại; tiền chất ngành logistics; trao đổi hàng hóa; Giám định thương mại; thương mại điện tử đa cấp; vật liệu nổ công nghiệp (kể cả hoạt động tiêu hủy) .. Cơ quan này cũng cho biết tới đây sẽ tiếp tục rà soát để giảm bớt danh mục hàng hóa phải kiểm tra đặc biệt, kể cả trước và sau khi thông quan. Đối với các mặt hàng phải kiểm tra, Bộ sẽ tăng cường kiểm tra sau giết mổ và đẩy mạnh áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro.

Trước đó, cần báo cáo với nhóm công tác chính phủ của Liên đoàn Công Thương Việt Nam và Viện Quản lý Kinh tế Trung ương. (CIEM) cho biết, Bộ Công Thương hiện có 1.216 điều kiện kinh doanh và là “quán quân” ​​trong các bộ. Thủ tục hành chính cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hầu hết các điều kiện kinh doanh này sẽ gây ra các rào cản đầu tư bất hợp lý, gia nhập thị trường, hạn chế số lượng công ty đăng ký mới, tăng chi phí sản xuất, làm nản lòng các công ty. . Do đó, VCCI và ICES kiến ​​nghị Bộ Công Thương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm hơn nữa các thủ tục, trong đó có việc hủy bỏ một số điều kiện kinh doanh đối với khí đốt tự nhiên, gạo, rượu và dịch vụ logistics.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?