BOT, tránh phí điện tử, tiếp tục hoạt động

Chỉ thị số 39 của Thủ tướng Chính phủ đã công bố rằng việc triển khai hệ thống thu phí điện tử liên tục là nhiệm vụ bắt buộc và yêu cầu một loạt các bộ, ngành cùng phối hợp để đẩy nhanh tiến độ. Đây là hình thức thu phí tự động, các phương tiện giao thông đường bộ không cần dừng, trả phí khi đến trạm.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải dừng thu phí sử dụng đường bộ. Không có đài phát thanh nào đến được máy thu điện tử trực tiếp. Yêu cầu này đã có từ năm 2019, nhưng nó thường cần được “cập nhật”. Hồi tháng 6, Bộ GTVT cho biết sẽ trình Thủ tướng Chính phủ rà soát, điều chỉnh tiến độ tổng thể hệ thống thu phí không dừng đến đầu năm 2021. Ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc triển khai hệ thống thu phí tại trạm, sau khi lắp đặt xong hệ thống đỗ xe điện tử phải chuyển sang phương thức thu phí mới trước ngày 31/12/2020 .—— Ngoài ra Chỉ thị 39 nêu rõ, đơn vị đăng kiểm phương tiện sẽ không dừng kiểm tra nhãn thu phí điện tử (thẻ bến) khi chia sẻ dữ liệu phương tiện để đảm bảo dữ liệu phương tiện được đồng bộ.

Các vấn đề liên quan khác của các cơ quan D ự án như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Quốc gia … cũng cần nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư khi dự án đầu tư hệ thống thu phí điện tử đang tiếp tục. Kết nối đồng bộ, ký kết phụ lục hợp đồng BOT với nhà đầu tư … để bảo đảm phối hợp lợi ích của các bên liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành tổ chức phân làn riêng để thu phí điện tử không cố định, hướng dẫn các phương tiện qua các trạm thu phí; dữ liệu hình ảnh được trích xuất trên các trạm này để gắn nhãn dữ liệu từ các trạm. Mức phạt các phương tiện.

Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản thu phí của chủ xe, đảm bảo liên thông tài khoản, xử lý quyền lợi của chủ xe trên tài khoản không gắn với thẻ và dừng thu phí điện tử theo quy định của pháp luật.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?