Ngân hàng Xuất nhập khẩu giảm 30% lợi nhuận trong năm 2012

Lợi nhuận của Ngân hàng Xuất nhập khẩu giảm mạnh trong năm 2012. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu giảm 69% so với cùng kỳ năm 2011 (chỉ 313,1 tỷ đồng). Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm là thu nhập lãi thuần giảm 47%. Ngoài hoạt động khác tăng 33%, lãi thuần của hoạt động dịch vụ, ngoại hối và chứng khoán đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2011. Lãi suất liên tục giảm trong năm kéo theo lãi tiền gửi và tiền cho vay. Tự dưng mất hút.

Cả năm, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng giảm 30% xuống 2.138,5 tỷ đồng. Việc thực hiện mới chỉ hoàn thành 60% kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm. Đầu năm, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 4,6 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù 30% nguồn vốn đã được huy động trong năm 2012, nhưng tăng trưởng tín dụng không chỉ là 0,3%. Tính đến cuối năm 2012, tiền gửi của khách hàng đạt 70,458 tỷ đồng, tăng 16,8 nghìn tỷ đồng so với đầu năm. Tại thời điểm 31/12, dư nợ cho vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu đạt 7.4922,3 tỷ đồng. Nợ xấu giảm 1,6% xuống 1,3%.

Đầu năm 2013, Ngân hàng Xuất nhập khẩu chính thức công bố kế hoạch sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Công Thương Sài Gòn (Sacombank-Trích dẫn: STB). Kết quả là việc sáp nhập giữa hai bên sẽ diễn ra trong 3-5 năm tới. Nếu sáp nhập thành công, Eximbank và Sacombank sẽ trở thành định chế tài chính lớn nhất trong khối ngân hàng cổ phần, với quy mô tài sản vượt 3 nghìn tỷ đồng và vốn cổ phần vượt 2.300 tỷ đồng. Việt Nam (Techcombank) cũng có lợi nhuận sụt giảm mạnh trong năm 2012, khi lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1 nghìn tỷ đồng. So với năm 2011, lợi nhuận của ngân hàng giảm 75%.

Thanh Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?