Mía đường Ninh Hòa và Thành Thành Công ký hợp đồng trị giá 193 tỷ USD

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) và Công ty Cổ phần Thành Thành Công (trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Thành). Thành Công và Công ty TNHH Đầu tư Thành Thành Công. Trong số đó, tài liệu chỉ rõ rằng theo báo cáo tài chính mới nhất, hợp đồng mua bán giữa Ninghe Sugar và các bộ phận này không được vượt quá 20% tổng tài sản của công ty. -Công ty TNHH Đường Bình Hòa sẽ ký thỏa thuận vay, bảo lãnh vốn và giao dịch chứng khoán với công ty con của Thành Thành Công. Ảnh: Báo Khánh Hòa – Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Đường Ninh Hòa đạt 964,46 tỷ đồng. Do đó, giá trị hợp đồng của công ty sẽ không vượt quá 193 tỷ đô la.

Nội dung giao dịch và ký kết hợp đồng giữa các công ty này bao gồm các hoạt động cho vay, bảo lãnh vốn, mua bán chứng khoán, mua bán sản phẩm và cho thuê bất động sản thời hạn một năm bắt đầu từ tháng 12/2013. Đồng thời, giá giao dịch sẽ được tính theo giá thời điểm và từng hợp đồng cụ thể.

Trước đó, Ning Heyang đã thông báo rằng báo cáo tài chính hợp nhất cho quý 3 đã cho thấy lợi nhuận sau thuế. 3,14 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này khiến lãi lũy kế 9 tháng giảm 22%, còn 66,7 tỷ đồng. -Về doanh thu, 9 tháng đầu năm Đường Ninh Hòa đạt 708 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2011. Đường Ninh Hòa được đại hội đồng cổ đông đặt ra từ đầu năm vẫn thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu, vượt 8% kế hoạch lợi nhuận.

Cuối quý 2, tỷ trọng lợi nhuận cơ bản cao hơn NHS cao nhất trong các doanh nghiệp sản xuất đường, đạt 9.800 đồng / đơn vị. Tuy nhiên, sang quý III, mức này giảm xuống còn 7.217 đồng / cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công do Bà Huỳnh Bích Ngọc làm Giám đốc. Bà Ngọc từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo tại các công ty như chủ tịch công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS), thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh, phó chủ tịch công ty địa ốc Sài Gòn. Tin Tin (SCR). Tuy nhiên, gần đây cô đã từ chức tại hầu hết các công ty này.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?