Chủ tịch PVN: Chúng tôi mong muốn trở thành công ty tư nhân

Tại kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) Luật Doanh nghiệp diễn ra ngày 15/11, Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh cho biết: “Các công ty tư nhân bây giờ háo hức mong chờ công ty đại chúng, công ty đại chúng chỉ muốn như tư nhân”.

Anh Phân tích cho rằng, các doanh nghiệp nhà nước hiện nay như ngành dầu khí, mang tính chất sản xuất, họ chỉ trả một phần tái đầu tư, phần còn lại nộp ngân sách, nhưng “tôi không thấy ưu ái hơn”. – Đồng thời. , Thủ tục của các doanh nghiệp nhà nước rất phức tạp. “Doanh nghiệp công ích ở chung một nhà”, có năm trục đường chính. Thế hệ thứ năm cũng diễn tốt, trưởng thành và bị ảnh hưởng, nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi, không phải ông Thanh nói là từ cha ông mà là từ “ông cố”. Ảnh Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch PVN: Trung tâm Báo chí Quốc hội – Chủ tịch PVN kể chuyện công ty thành viên chứng minh những bất cập về quy trình, thủ tục pháp lý hiện hành: Sau khi một bộ phận trong tập đoàn đạt được thỏa thuận liên doanh với nước ngoài , Đã chuyển 800 tỷ đồng tiền về Việt Nam nhưng cách đây 1 năm không thể rút được tiền nên công ty phải vay ngân hàng để bù đắp tiền. Hệ thống công bằng cực kỳ phức tạp, và các công ty muốn rút tiền nhưng không thể thanh toán. Quy luật không ngừng phát triển, thời đại ngày nay khó ai có thể tuân theo. “Ông Thành nói và chỉ ra những sai sót trong thủ tục của các doanh nghiệp nhà nước.

Theo kinh nghiệm thực tế, tham khảo luật doanh nghiệp sửa đổi, theo ông Thành, đôi khi chúng ta không sửa được ngày càng ít sai sót vì chuyển Về hình thức, mỗi người chỉ giải quyết một vấn đề, hiện tượng, vấn đề chứ không thể giải quyết được chức năng của cả bộ hành chính. Thành lập mô hình giả định và phân công các tổ công tác của nhiều bộ, ngành hoạt động song song, ông Thành cho biết: “Trước khi ban hành luật, tôi tin rằng xung đột luật sẽ được phát hiện ngay và luật mới sẽ được thực hiện nghiêm túc. “- Lần này, Chính phủ đề xuất sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước trong doanh nghiệp sửa đổi. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, luật doanh nghiệp sửa đổi quy định cũng bao gồm cả tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn cổ phần. Là doanh nghiệp nhà nước có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Là doanh nghiệp nhà nước, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, không nhất thiết phải sở hữu 100% vốn như trước, sau rà soát lại là vấn đề lớn cần thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước, vì vậy, đề nghị tiến hành một cách thấu đáo. Ngoài ra, tỷ lệ sở hữu vốn góp hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của quốc gia vượt quá 50% cũng không thể đảm bảo quyền kiểm soát của quốc gia đối với các tài sản quan trọng như thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị dự án hợp pháp xác định tỷ lệ đầu tư hoặc tổng số cổ phần phù hợp để có quyền biểu quyết toàn quốc (ít nhất 75%), bảo đảm quyền lực của quốc gia trong các quyết định quan trọng về công ty và điều phối lợi ích của vốn cũ .

Đối với ông Chen Huanen, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng dự luật cần làm rõ bản chất, chức năng của doanh nghiệp đại chúng để đảm bảo chống tiêu chuẩn và hiệu quả kinh tế được đánh giá định lượng, đồng thời phải nâng cao tính minh bạch và công khai của doanh nghiệp đại chúng. Ngoài ra, ông còn đề xuất triệu tập các doanh nghiệp, công ty lớn, để Quốc hội bất ngờ có ý kiến ​​phản đối các bộ trưởng. -Hoàng Thụy-Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?