Viễn thông Việt Nam hủy bỏ kế hoạch yêu cầu để giảm mục tiêu kinh doanh

Trước đó, Vietcombank-VCB dự kiến ​​chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/11 để xin điều chỉnh. Tuy nhiên, một tháng sau, Ngân hàng Viễn thông Việt Nam thông báo hủy bỏ.

Ngân hàng Viễn thông Việt Nam vừa hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng. Nhiếp ảnh: Hoàng Hà.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Guoping thay mặt Hội đồng quản trị giải trình: “Trước tình hình thực tế việc thực hiện lấy ý kiến ​​cổ đông bằng văn bản và sau khi tham khảo ý kiến ​​của cơ quan chủ sở hữu vốn tại Ngân hàng Viễn thông Việt Nam, ngân hàng đã quyết định hủy bỏ việc lấy ý kiến ​​vào năm 2013 Gửi tới cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Trước đó, đại diện của Vietnam Telecom đã trả lời VnExpress.net và xác nhận dự thảo của cổ đông là điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu, trong đó có mục tiêu lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam tính đến ngày 30/9 là 43,94 Như vậy sau 2/3 năm ngân hàng đã đạt 67% kế hoạch năm, ngoài ra đến 30/9, dư nợ cho vay khách hàng đạt 22.733 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm (24.501.190 triệu đồng). Tại thời điểm cuối quý 3, số dư nợ là 7.352 tỷ đồng, chiếm 3,23% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu của Vietnam Telecom vào cuối quý 2 là 3,47%.

Thương mại Công nghiệp Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) không chỉ có một “ông lớn” khác Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) cũng vừa xin điều chỉnh giảm Kết quả, Ngân hàng Trung ương xin ý kiến ​​cổ đông thông qua việc giảm 1,5 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, ngoài ra mức chi trả cổ tức chỉ 13-15% thay vì 20% như dự kiến ​​trước đây .—— Thanh Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?