Có hơn 100 chợ chất lượng giá rẻ tại Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu thương mại giai đoạn 2012-2015 đến năm 2020. Thành phố hiện có 414 chợ, trong đó có khoảng 70 chợ kiên cố, chiếm 15,9%. ; 213 hợp đồng bán kiên cố, chiếm 51,5%; 131 chợ tạm tiểu khu, chiếm 31,6%.

Mạng lưới chợ của thành phố không đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân. Ảnh: Hoàng Lan .—— Thành phố ước tính phần lớn chợ hiện đã xuống cấp trầm trọng. Chợ tạm chưa đảm bảo các yêu cầu về văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Tổng diện tích thị trường khoảng 1 triệu mét vuông. Diện tích chợ bình quân đầu người là 0,25m2 / người, mới bằng 50% mục tiêu cả nước.

Hà Nội đánh giá dù mục tiêu là chuyển đổi thị trường nhưng cũng khó tác động đến nguồn vốn ngân sách. Với việc thực hiện xã hội hóa đầu tư, cơ sở hạ tầng mạng lưới chợ vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Nói chung, mạng lưới chợ của thành phố không đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân.

Về hệ thống bán buôn và bán lẻ hiện đại, thành phố có 20 trung tâm mua sắm và 128 siêu thị. Từ năm 2012 đến năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã xác định một loạt dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho 6 chợ đầu mối chuyên doanh, chợ hỗn hợp; 174 chợ dân sinh; 5 chợ cấp vùng. Trung tâm; 2 trung tâm triển lãm quốc gia và quốc tế; 22 trung tâm mua sắm, 29 trung tâm mua sắm và 73 siêu thị. Thành phố sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như chợ đầu mối nông sản, thủy sản.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?