Đại dịch “ăn mòn” một nửa lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước

Theo báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vốn Trung Quốc của các doanh nghiệp do Chính phủ trình Quốc hội, do ảnh hưởng của Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có thể không đạt chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm. Năm 2020. Điều này đã được chấp thuận bởi văn phòng đại diện.

Dữ liệu tổng hợp từ 55 công ty và các công ty chính thức cho thấy tổng doanh thu năm nay dự kiến ​​sẽ vượt quá 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đồng Việt Nam giảm gần 10% so với năm 2019. Do đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​sẽ giảm hơn 45% xuống còn 78 nghìn tỷ USD. Nhà nước đã thua lỗ lớn trong 6 tháng đầu năm và dự kiến ​​sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu ngân sách trong năm nay và những năm tới.

Sáu tháng đầu năm nay, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam lỗ hơn 1.000 tỷ đồng và dự kiến ​​quý III tiếp tục lỗ hơn 500 tỷ đồng (năm 2019 lỗ 1.595 tỷ đồng). Sáu tháng đầu năm nay, Công ty Dầu Quốc gia Việt Nam lỗ xấp xỉ 220 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietnam Airlines dự báo đến năm 2020 sẽ lỗ từ 15.000 đến 1.600 tỷ đồng, và sẽ không hoàn toàn biến mất cho đến năm 2024 – trong giai đoạn 2016-2018, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều có lãi. Tuy nhiên, năm 2018 vẫn thua lỗ và lỗ lũy kế. Điển hình nhất là khoản lỗ lũy kế của các công ty viễn thông toàn cầu năm 2018 vượt quá 5 nghìn tỷ đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, Công ty Cà phê Việt Nam lỗ 556 tỷ đồng, tổng số lỗ của Công ty 15. 745 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (54,5 tỷ đồng); Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (14,6 tỷ đồng) … – Nhìn lại giai đoạn 2016 – 2018, Bộ Tài chính ước tính có vốn nhà nước Công ty cổ phần là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Kết quả là so sánh với các loại khác. Do đó, việc phi hạt nhân hóa các doanh nghiệp công cũng là chủ trương được Chính phủ chủ trương từ nhiều năm nay.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?