Ngừng bổ sung kế hoạch cho các dự án điện gió

Trong văn bản gửi các tỉnh, thành phố do Phó Thủ tướng Huang Guowu ký, Bộ Công Thương cho biết sẽ dừng việc xem xét, bổ sung các dự án năng lượng gió trong phiên bản điều chỉnh của quy hoạch. Điện VII. Kế hoạch quyền lực thứ tám của Bộ đang được hoàn thiện và trình lên thủ tướng vào tháng 10.

Đồng thời, Bộ cũng khuyến nghị tất cả các tỉnh, thành phố thống kê đầy đủ các dự án năng lượng gió đang triển khai. Nghiên cứu và học tập. Việc thực hiện bổ sung cho kế hoạch trước đó đã được gửi riêng cho Bộ trước ngày 9 tháng 10.

Kể từ năm 2018, Bộ Công Thương đã tiếp nhận các cuộc điều tra, xây dựng dự án và các yêu cầu quản lý khác. Quy hoạch các dự án năng lượng gió (trên bờ, gần bờ, xa bờ) công suất đến 50.000 MW. Đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 6, Bộ Công Thương đề xuất hoàn thiện quy hoạch điện gió 7.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, tổng công suất điện gió quy hoạch đến năm 2025 là 11.800 MW, trong đó 4.800 MW sẽ được phê duyệt trước ngày 1/1/2019, tương ứng với việc tính toán năng lượng gió được hưởng thuế suất ưu đãi FIT. -Theo Quyết định số 39 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió, giá mua điện trên bờ là 8,5 cent / kilowatt giờ (tương đương năm 1927 đồng), giá điện ngoài khơi là 9 cent / kWh (tương đương 2223 đồng Việt Nam). Shield) Đối với các dự án đang triển khai trước ngày 1 tháng 11 năm 2021, các dự án điện gió từ khi thực hiện đến khi hoàn thành và vận hành thường mất từ ​​2 đến 3 năm, trong khi thời gian để đạt được giải thưởng FIT chỉ là 13 tháng. Chúng tôi biết rằng Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm được ủy quyền gia hạn biểu giá ưu đãi đối với các dự án điện gió đến cuối năm 2023. Sau đó, cơ chế đấu thầu và đấu giá cạnh tranh sẽ được thông qua. Tuy nhiên, Điện lực Việt Nam cho biết không khuyến nghị mở rộng cơ chế giá để đảm bảo truyền tải các dự án năng lượng này. Đồng thời, cũng đã chuẩn bị cơ chế đấu thầu để nâng cao năng lực cạnh tranh, hạ giá mua dự án.

Đức Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?