Đầu tư công trong 5 năm tới là 2,75 tỷ

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Đông cho biết, tổng vốn đầu tư trung hạn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỷ đồng, tăng 37,5% so với kế hoạch trong thời kỳ. 2016 – 2020. Trong đó, ngân sách trung ương là 13,8 tỷ đồng, còn ngân sách địa phương cân đối là 1,37 triệu đồng. Mức độ khẩn cấp chung là 10%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đông cho rằng chưa xây dựng được kế hoạch đầu tư chi tiết cho từng sở, ngành, từng bộ ngành, địa phương và chưa được lập. Các hạng mục dự án mới và kinh phí cụ thể. Nguyên nhân chính là do năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 nên do ảnh hưởng của Covid-19 nên vẫn chưa xác định được số kiểm tra. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: “Phải cân đối được ngân sách chi đầu tư cho giai đoạn 2021-2025”

Trong 5 năm tới, mục tiêu đầu tư công tập trung vào các ngành công nghiệp trọng điểm, các dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt là giao thông vận tải. Và hạ tầng năng lượng, các dự án kinh tế số, chuyển đổi số. Mục tiêu đến năm 2021-2025 là hoàn thành các tuyến đường cao tốc Bắc – Nam – Đông, quốc lộ ven biển, kết nối, sân bay, cảng biển.

Ngoài ra, các dự án ưu tiên còn bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an toàn nguồn nước, an toàn đập, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển hài hòa giữa các vùng.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ruan Dehai, trong đánh giá của mình về kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 5 năm tới rằng cần phải tăng tổng mức đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Đây là việc khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 và do đó thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến nghị Chính phủ tiến hành rà soát để đảm bảo tính khả thi, đảm bảo an toàn nợ công, đảm bảo bội chi nhỏ hơn nguyên tắc chi đầu tư phát triển.

Ủy ban cũng khuyến nghị việc sử dụng vốn nước ngoài phải rà soát, xác định tổng mức vay trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển để chủ động điều hành, tránh bị động điều chỉnh như giai đoạn trước. –Minh con trai

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?