Nợ thuế năm 2011 chỉ phát sinh một nửa

Bộ Tài chính vừa chuyển tới Quốc hội báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của kỳ họp thứ 2. Báo cáo đề cập đến các vấn đề như quản lý thuế, nợ công, giá cả, bội chi và cơ cấu lại. Cấu trúc thị trường chứng khoán-bảo hiểm, công ty niêm yết …

Công ty còn nợ 2.000 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Bộ Tài chính cho biết, sau 9 tháng đầu năm 2012, cục thuế đã kiểm toán hơn 35.000 doanh nghiệp và tiến hành truy thu, phạt và rà soát hồi tố, với tổng số tiền vượt quá 6,5 nghìn tỷ USD . Đồng Việt Nam. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, việc chuyển giá để tránh thuế của công ty có dấu hiệu tiến triển. Qua thanh tra gần 1.200 công ty có logo, các sở, ngành liên quan đã phát hiện và xử lý 395 tỷ đồng truy thu và phạt liên quan đến vấn đề, vượt hơn 370 tỷ đồng cả năm. năm 2011.

Trong năm 2011, cục thuế đã kiểm soát, đôn đốc nợ của 56 chi cục ngân hàng và 88 doanh nghiệp công lập, truy thu và phạt tổng cộng hơn 680 tỷ đồng, đôn đốc “nộp ngân sách gần 2.000 tỷ đồng. Chưa nộp thuế Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8, toàn ngành đã thu hồi được gần 17.150 tỷ đồng, chiếm khoảng 48,6% tổng thu thuế năm 2011. Vào tháng 10, ông Trần Văn Phú, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nhà nước cho biết, số còn lại của công ty. Tổng số nợ chịu thuế ước tính khoảng 20 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do công ty khó chiếm dụng vốn sở hữu nhà nước. Để khắc phục tình trạng này, dự luật quản lý thuế hiện đang được Quốc hội xem xét nên tăng mức phạt từ 0,05% mỗi ngày lên 0,07% (đối với các khoản nợ tồn đọng trên 90 ngày).

Về quản lý nợ, theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tính đến cuối năm 2012, nợ công của Việt Nam sẽ chiếm 55,4% GDP, trong đó nợ chính phủ trực tiếp sẽ chiếm 78% GDP (chủ yếu là nợ trái phiếu và vốn hỗ trợ phát triển chính thức). Trong giai đoạn 2011-2020, trần kiểm soát nợ công không được vượt quá 65% GDP, cơ quan quản lý cho biết đang thực hiện nhiều biện pháp để huy động và sử dụng nợ hiệu quả.

Về bội chi ngân sách, cơ quan quản lý cho biết dự kiến ​​là 4,8% trong năm 2012. Do khó khăn trong việc cân đối ngân sách năm 2013, Bộ Tài chính và Chính phủ xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì mức này trong năm 2013, nhưng sẽ nỗ lực để đạt được điều này theo “chỉ đạo” Mức này sẽ giảm dần xuống 4,5% trong năm 2015. Bộ Tài chính cũng đề cập đến vấn đề điều hành giá trong báo cáo, trong đó các mặt hàng cơ bản, quan trọng như điện, than, dầu mỏ luôn định hướng thị trường để đảm bảo tính minh bạch. Báo cáo cũng cho thấy, ngành tài chính cũng đang đề ra các phương án theo lộ trình sắp xếp lại thị trưởng bancassurance và doanh nghiệp đại chúng.

Kết quả thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công ty — – * Theo Nghị quyết số 13 của Chính phủ– – Trong các tháng 4, 5 và 6/2012, gia hạn thuế giá trị gia tăng 11.124 tỷ đồng cho gần 190.000 công ty. – Gia hạn nợ thuế 3.327 tỷ đồng cho 77.295 công ty – gia hạn 346 Tổng số tiền sử dụng đất của các công ty này là 2.778 tỷ đồng, năm 2012 giảm 50% tiền thuê đất của 3.609 công ty, giảm 445,2 tỷ USD, năm 2012 đã nộp 44.897 hộ ngư dân, diêm nghiệp. Tổng số tiền được miễn, hoàn thuế Môn bài là 12,4 tỷ đồng.

* Theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội: Tổng số tiền giảm là 6.488 tỷ đồng (năm 2012 giảm 4.150 tỷ đồng, năm 2013 giảm 2.338 tỷ đồng Cụ thể hơn:

– Giảm 5.144 tỷ đồng thuế doanh nghiệp (năm 2012 giảm 3.060 tỷ đồng và năm 2013 giảm 208,4 tỷ đồng).

– Giảm 39 tỷ đồng VAT bằng đồng Việt Nam (2012 Năm 2013 giảm 36 tỷ đồng, năm 2013 giảm 3 tỷ đồng .—— Thuế thu nhập cá nhân giảm 1.305 tỷ đồng (năm 2012 giảm 105,4 tỷ đồng, năm 2013 giảm 251 tỷ đồng). h

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?